Kommunikatsioonijuhi otsingud jätkuvad

Eesti Inimõiguste Keskus on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon, mille missiooniks on luua koostöös heade inimeste ja partneritega iga inimese inimõigusi austav Eesti.

Inimõiguste eest seisva vabaühendusena kanname Eesti ühiskonnas üha olulisemat rolli ja sellega kaasnevat vastutust. Seda aitab saavutada tõhus ja selge kommunikatsioon, mis keskendub inimeste lugudele ja on väljendatud mitmekesiste kanalite abil viisil, millega avalikkus haakub. Väärtuspõhise liikumise ehitamisel on olulisel kohal ka suhtlus meie püsitoetajate ja annetajatega, samuti suhete hoidmine meediaga.

Otsime endaga liituma KOMMUNIKATSIOONIJUHTI

Sinu töö on:

 • Keskuse sisekommunikatsiooni ja turundustegevuste korraldamine
 • Keskuse meediasuhtluse korraldamine (pressiteated, pressiüritused, artiklite kirjutamise korraldamine ja eelkokkulepped, kõneisikute ettevalmistamine, meedias esinemine);
 • Keskuse veebikeskkondade ja sotsiaalmeedia haldamine;
 • Keskuse uudiskirja toimetamine ja levitamine;
 • Strateegilistele tegevustele kommunikatsiooniplaani koostamine;
 • Keskuse kommunikatsioonistrateegia rakendamine;
 • Annetustegevuse toetamine.

Sinult ootame:

 • Ajakirjanduse, kommunikatsiooni, turunduse või suhtekorraldusalast kõrgharidust või erialast kogemust;
 • Head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
 • Iseseisvust, algatusvõimet ja otsustuskindlust töös;
 • Suurepärast eesti ja inglise keele oskust kõnes ja kirjas;
 • Arvuti kasutamise oskust (kontoritarkvara, sotsiaalmeedia);
 • Huvi inimõiguste vastu.

Kandideerimisel aitab kaasa:

 • Vabaühenduste toimimispõhimõtete tundmine;
 • Vene keele oskus.

Meil on Sulle pakkuda:

 • Täistööajaga tööd palgaga 1600 eurot kuus (bruto);
 • Meeldivat ja kaasavat töökeskkonda – usume siiralt, et inimene rakendab oma oskusi kõige paremini töökeskkonnas, kus valitseb koostöö ja heatahtlikkus ning töötajate ettepanekuid väärtustatakse;
 • Tähendusega tööd – aitad kaasa, et Eesti oleks inimõigusi austav riik ja parem paik elamiseks igale Eesti inimesele;
 • Mitmekesist ja rutiinivaba tööd, mis annab rohkelt võimalusi ennast proovile panna;
 • Vajadusel paindlikku töökorraldust.

Valikuprotsess:

 • Saada meile oma CV ja kaaskiri hiljemalt 28. oktoober 2019 kell 15.00, kaaskirja kaudu tahame saada aru, miks sind meie tööpakkumine kõnetas;
 • Anname kõigile kandidaatidele tagasisidet hiljemalt 28. oktoobril;
 • Kutsume valitud kandidaadid tööintervjuule jooksvalt. Kuna teame, et heal kandidaadil võib juba töö olemas olla, viime vajadusel tööintervjuusid läbi ka peale klassikalist tööaega. Pärast tööintervjuud palume kandidaatidel sooritada ka lühikese kirjaliku ülesande.
 • Valituks osutunud kandidaadiga võtame ühendust hiljemalt 28. oktoobri jooksul.
 • Tööle asumine esimesel võimalusel.

Tööandjana väärtustame mitmekesisust, julgustame inimesi avaldama oma arvamust, kaasame töötajaid neid ja keskust puudutavatesse protsessidesse ning austame töö ja eraelu tasakaalu põhimõtteid.

Kandideerima on oodatud inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või erivajadusest.

CV koos motivatsioonikirjaga palume saata hiljemalt 28. oktoobril 2019 kell 15 aadressil info@humanrights.ee

Lisainfo: Egert Rünne egert.rynne@humanrights.ee, 644 5148

#inimoigused-eestis #keskus