Tänu annetajatele ja rahvusvaheline heategevuspäev

5. septembril tähistatakse rahvusvahelist heategevuspäeva, mille raames pööratakse tähelepanu annetamise ja oma energia, raha, aja panustamisse abivajajate toetuseks. Soovime tänada kõiki meie toetajaid ja veidi selgitada, kuidas annetused inimõiguste arendamisse ja abivajajate toetusesse panustavad.

Meie annetajad panustavad otseselt nende inimeste aitamisse, kes on kogenud diskrimineerimist, ebaõiglust või takistusi normaalse pere- ja tööelu elamisel ning kes on pöördunud keskuse poole ja alustanud kohtuteed. Püsiannetus või ühekordne toetus aitab seista sõltumatult ja pädevalt inimõiguste eest igal pool Eestis: kohtusaalides, ajakirjanduses, koolides, tänavatel ja riigikoridorides.

Annetajate abil oleme eelnevatel aastatel välja andnud aruande “Inimõigused Eestis”, abistanud Sarah’t ja Kristiinat elamisloa asjas, leidnud kohtu abil lahenduse osale kooseluseaduse rakendussätete puudumisest tekkinud probleemidest, toetanud värbamisel vanuselist diskrimineerimist kogenud Merikest kohtuteel. Samuti oleme taganud varjupaigataotlejatele kvaliteetse õigusabi andmise ja kaitseme Rakvere filmifestival Festhearti ebaõigluse eest. Jätkame tulevikuski seismist selle eest, et erivajadustega inimestele oleks tagatud võrdsed võimalused.

Meie tegevuse eesmärk on võimalikult suur pikaajaline mõju. Seetõttu läheneme tegevusele strateegiliselt ning sekkume seal, kus sekkumine on tulemuslik ja mõjus – lisaks konkreetse kohtukaasuste toetamisele arendame annetuste toel Keskuse ja inimõiguste plaanis strateegilisi, tulevikkuulatuva mõjuga valdkondi nagu inimõigustealane teavitustöö, võrdse kohtlemise edendamine ning pagulasvaldkond (sh juriidilise abi osutamine).

Meie toetajad toovad annetamise põhjusena sageli välja inimlikkuse ning soovi panustada parema, tugevama ja võrdsema ühiskonna loomisse: raamatupidajana töötav Helina on näiteks toonud välja, et annetab, kuna soovib võrdsemat ühiskonda. “Ma annetan, sest ma tahan, et inimõiguste kaitse oleks kättesaadav inimestele, kel ei pruugi selleks endal vahendeid olla.”

Arengukoostöö Ümarlaua juht Gea Kangilaski on üks meie toetajatest

Arengukoostöö Ümarlaua juht Gea Kangilaski selgitab oma toetust aga nõnda: “Ma olen toetanud Inimõiguste Keskust, sest see on Eesti sõltumatu inimõigusliikumise eestvedaja. Ma arvan, et põhimõtteliselt on kõik inimesed maailmas vabad ja võrdsed, et see aga ka tegelikult nii saaks olla, tuleb edendada inimõigusi ja tagada nende kehtivus igapäevapraktikas. Usaldan Inimõiguste Keskust selles püüdluses.”

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui täna lükkame inimõiguste toetamise edasi, siis võime leida ennast mõne aasta pärast olukorras, kus meie enda õigused on ohus ning saavutatu tagasi pööratud. Toeta meid kas püsimakse või ühekordse annetusega siin.

 

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#annetused #inimoigused-eestis