Uuring: varjupaigataotlejate ligipääs õigusabile Eestis vajaks parandamist

ÜRO Pagulasamet (UNHCR) on koostöös Eesti Inimõiguste Keskusega viimase kahe aasta jooksul põhjalikult uurinud varjupaigataotlejate ligipääsu Eesti õigusabi süsteemile. Selle alusel on valminud raport, mis analüüsib varjupaigataotlejatele õigusabi osutamisega seotud õigusraamistikku ja praktikat, eesmärgiga hinnata, kas Eesti õigusabi süsteem on kooskõlas Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste standarditega.

Raport annab kõigepealt ülevaate kohalduvatest rahvusvahelistest ja EL standarditest, mis käsitlevad varjupaigataotlejate ligipääsu õigusabile. Seejärel kirjeldatakse siseriiklikku õigusraamistikku ning varjupaigamenetluse kulgemist alates piirile saabumisest kuni otsuse vaidlustamiseni. Raporti põhiosas analüüsitakse õigusabi kättesaadavust erinevatel menetluslikel etappidel – toimingute tegemisel piiril, varjupaigamenetluse jooksul, otsuste vaidlustamisel. Selle analüüsi põhjal tehakse järeldused ja soovitused süsteemi parandamiseks.

Raportis tehakse 17 kokkuvõtlikku soovitust, näiteks haavatavate taotlejate vajaduste süstemaatiline tunnustamine, varjupaigataotlejate ja riigi õigusabi pakkujate vahelise kommunikatsiooni parandamine, varjupaiga- ja kohtuotsuste täieliku tõlke tagamine, kiire ja tõhusa õigusabi tagamine piiripunktides ja kinnipidamise üle otsustamisel.

Soovituste eesmärk on aidata kaasa õiglasele ja tõhusale varjupaigamenetlusele kõikides etappides ning kaitsta varjupaigataotlejate põhiõigusi. Tasuta õigusabi parem kättesaadavus aitab riigi raha kokku hoida ning samas menetluse kvaliteeti tõsta. Nii saavad rahvusvahelise kaitse need, kes seda vajavad, ning on vähem otsuste vaidlustamisi. Kvaliteetne menetlus omakorda tähendab, et kõik osapooled usaldavad menetlust ja selle tulemusi rohkem.

Loe raportit (inglise keeles). Eestikeelne tõlge valmib septembri alguses.

Annetades toetad inimõigusi!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse! Ka väikesel summal on kaal, kui suure südamega inimesi on hulganisti.

Annetan
#pagulased