Halduskohus tõdes taas: Rakvere linn käitus Festheartiga õigusvastaselt ka sel aastal

Taas on põhjust rõõmustada, kuna juba teine LGBTI+ filmifestivali Festheart puudutav kohtuvaidlus lõppes positiivselt. Täna otsustas halduskohus tühistada Rakvere Linnavolikogu 30.01.2019.a otsuse, millega vähendas Rakvere linn ilma põhjendusteta toetust selle aasta sügisel toimuvale filmifestivalile. Festheart küsis festivali korraldamiseks 1500 eurot, kuid volikogu eiras enda kehtestatud reegleid ja määras toetussummaks üksnes 300 eurot. Kohus pidas oma tänases lahendis volikogu otsust õigusvastaseks. Kaks nädalat varem tegi kohus sarnase otsuse festivali rahastamata jätmise suhtes 2018. aasta kohta, käesoleva aasta filmifestivali puudutava lahendi puhul tuleb linnal tasuda ka puudujäänud toetus.

Filmifestivali juht Keio Soomelt ütleb, et on siiralt õnnelik ja tänulik: „Mul on hea meel, et meie jaoks olulises vaidluses võitsid taas õiglus ja inimõigused ning kohtus sai kinnitatud, et volikogu peab oma tegevuses lähtuma õigusaktidest mitte eelarvamustest ja emotsioonidest. Samuti annab tänane otsus lootust, et populismiga vähemustest üle sõitmine ei muutu normiks ja selle vastu on võimalik edukalt välja astuda.“

Tänane kohtuotsus puudutab saabuval sügisel, 4.-6. oktoobril 2019. aastal toimuvat Festheart filmifestivali. Selle aasta 30. jaanuaril andis Rakvere volikogu piinliku kordusetenduse, kui teist aastat järjest vähendati diskrimineerivalt filmifestivali toetust. Eesti Inimõiguste Keskuse strateegilise hagelemise valdkonna eestvedaja Kelly Grossthal avab kohtu lähenemist: „Värske kohtuotsus selgitab sarnaselt 2018. aasta filmifestivali rahastamist puudutanud kohtuotsusele, et volikogul ei ole õigust meelevaldselt kõrvale kalduda kultuurikomisjoni hinnangutest, kui selline kord linnas kehtib.“

Järjekordne ebaõiglus sai positiivse lahendi, sel korral peab linn hüvitama ka kulud

Vastavalt Rakvere linna enda kehtestatud reeglitele kaalub linna kultuurikomisjon iga esitatud taotlust ja esitab oma otsuse volikogule. Kultuurikomisjon hindaski kõiki taotlusi ning leidis, et filmifestival on igati toetust väärt. Sellele vaatamata otsustas linnavolikogu vähendada Festhearti toetust komisjoni ettepanekuga võrreldes 80%. Kõik teised taotlused kinnitati vastavalt kehtivale korrale ja kultuurikomisjoni ettepanekule. Kohus leidis, et selline volikogu lähenemine on formaalselt ja materiaalselt õigusvastane.

Eeltoodu tõttu peab Rakvere linn määrama filmifestivalile toetuse, mis neil jäi saamata. Lisaks mõistis kohus välja kulud advokaaditööle ja riigilõivule. Kohtuotsuse peale võib Rakvere linn esitada apellatsioonkaebuse Tartu Ringkonnakohtule 30 päeva jooksul.

Eesti Inimõiguste Keskus tänab advokaat Liisa Linnat ja kõiki oma annetajaid, tänu kellele on meil olnud võimalik seista inimõiguste eest ja astuda kohaliku omavalitsuse diskrimineeriva käitumise vastu.

Rakvere linn on käitunud filmifestivaliga diskrimineerivalt korduvalt ka varem, samasuguse otsuse puhul 2017. aastal ei pöördunud Festhearti eestvedajad Keio Soomelt ja Teet Suur kohtusse. 2018. ja 2019. aasta diskrimineerivad ja ebaseaduslikud linnavolikogu otsused kaebas Festheart koostöös advokaat Liisa Linna ja Eesti Inimõiguste Keskusega kohtusse. Kaks nädalat tagasi otsustas halduskohus, et Rakvere linnavolikogu 2018. aasta otsus mitte toetada rahaliselt sama aasta sügisel edukalt kulgenud LGBTI+ filmifestivali Festheart, oli õigustühine, loe lisa siit.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vordne-kohtlemine
Ostukorv
  • Ostukorv on tühi.