Pakume tööd JURISTILE

Eesti Inimõiguste Keskus on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon, mille missiooniks on luua koostöös heade inimeste ja partneritega iga inimese inimõigusi austav Eesti. Tööandjana väärtustame mitmekesisust, julgustame inimesi avaldama oma arvamust, kaasame töötajaid neid ja keskust puudutavatesse protsessidesse ning austame töö ja eraelu tasakaalu põhimõtteid.

Otsime endaga liituma 

JURISTI

Kandideerima on oodatud inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või erivajadusest.

Sinu töö on juristitöö keskuse peamistes fookusvaldkondades (eelkõige võrdse kohtlemise ja varjupaigaga seonduv), sealhulgas õigusnõustamine ja esindamine ametiasutustes ja kohtutes, päringutele vastamine, seirevisiidid ja arvamuste koostamine õigusloome- ja poliitikadokumentidele.

Sinult ootame eelkõige:

 • Magistrikraadi või sellega võrdsustatud kraadi õigusteaduses. Julgustame kandideerima magistriõpinguid alustavaid magistrante;
 • Väga head eesti ja vene keele oskust nii kirjas kui kõnes. Iga lisavõõrkeele (eriti inglise keele) oskus tuleb kasuks;
 • Head organiseerimisvõimet, kohusetundlikkust, pingetaluvust ning täpsust ja korrektsust oma töö tegemisel;
 • Empaatilisust ja tolerantsust inimestega suhtlemisel.

Meie pakume:

 • 0,7 koormusega töökohta, töö alustamist esimesel võimalusel.
 • Töötasu ca 1200 eurot kuus (bruto).
 • Meeldivat ja kaasavat töökeskkonda – usume siiralt, et inimene rakendab oma oskusi kõige paremini töökeskkonnas, kus valitseb koostöö ja heatahtlikkus;
 • Tähendusega tööd – iga oma tegevusega aitad kaasa, et Eesti oleks inimõigusi austav riik ja parem paik elamiseks igale Eesti inimesele.

Valikuprotsess:

 • Saada meile oma CV ja kaaskiri hiljemalt 15. jaanuariks. Kaaskirja kaudu tahame saada aru, miks sind meie tööpakkumine kõnetas ja miks sind inimõigused huvitavad;
 • Anname kõigile kandidaatidele tagasisidet hiljemalt 16. jaanuariks;
 • Kutsume valitud kandidaadid tööintervjuule ajavahemikul 21.-22. jaanuar. Kuna teame, et heal kandidaadil võib juba töö olemas olla, viime vajadusel tööintervjuusid läbi ka peale klassikalist tööaega või mõnel teisel kuupäeval. Pärast tööintervjuud palume kandidaatidel sooritada ka lühikese kirjaliku ülesande.
 • Valituks osutunud kandidaadiga võtame ühendust hiljemalt 23. jaanuari jooksul.

Saada oma CV ja küsi lisainfot: info@humanrights.ee

Annetades toetad inimõigusi!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse! Ka väikesel summal on kaal, kui suure südamega inimesi on hulganisti.

Annetan
#keskus #pagulased #vordne-kohtlemine