Otsime endaga liituma kommunikatsioonijuhti

Eesti Inimõiguste Keskus on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon, mille missiooniks on luua koostöös heade inimeste ja partneritega iga inimese inimõigusi austav Eesti. Tööandjana väärtustame mitmekesisust, julgustame inimesi avaldama oma arvamust, kaasame töötajaid neid ja keskust puudutavatesse protsessidesse ning austame töö ja eraelu tasakaalu põhimõtteid.

Otsime endaga liituma

KOMMUNIKATSIOONIJUHTI 

Kandideerima on oodatud inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või erivajadusest.

Sinu töö on:

 • Keskuse sisekommunikatsiooni ja turundustegevuste korraldamine;
 • Keskuse meediasuhtluse korraldamine (pressiteated, pressiüritused, artiklite kirjutamise korraldamine ja eelkokkulepped, kõneisikute ettevalmistamine);
 • Keskuse veebikeskkondade ja sotsiaalmeedia haldamine;
 • Keskuse uudiskirja toimetamine ja levitamine;
 • Strateegilistele tegevustele kommunikatsiooniplaani koostamine;
 • Keskuse kommunikatsioonistrateegia uuendamine ja rakendamine;
 • Annetustegevuse toetamine.

Sinult ootame:

 • Ajakirjanduse, kommunikatsiooni, turunduse või suhtekorraldusalast kõrgharidust või pikaajalist erialast kogemust;
 • Vähemalt kaheaastast töökogemust ajakirjanduse, turunduse või kommunikatsiooni valdkonnas;
 • Head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
 • Iseseisvust, algatusvõimet ja otsustuskindlust töös;
 • Väga head eesti ja inglise keele oskust kõnes ja kirjas;
 • Arvuti kasutamise oskust (kontoritarkvara, e-kirja platvormid, sotsiaalmeedia).

Kandideerimisel aitab kaasa:

 • Vabaühenduste toimimispõhimõtete tundmine;
 • Vene keele oskus;
 • Huvi inimõiguste vastu.

Meil on Sulle pakkuda:

 • Täistööajaga tööd palgaga 1500 eurot kuus (bruto)
 • Meeldivat ja kaasavat töökeskkonda – usume siiralt, et inimene rakendab oma oskusi kõige paremini töökeskkonnas, kus valitseb koostöö ja heatahtlikkus ning töötajate ettepanekuid väärtustatakse;
 • Tähendusega tööd – iga oma tegevusega aitad kaasa, et Eesti oleks inimõigusi austav riik ja parem paik elamiseks igale Eesti inimesele.
 • Mitmekesist ja rutiinivaba tööd;
 • Paindlikku töökorraldust.

Valikuprotsess:

 • Saada meile oma CV ja kaaskiri hiljemalt 8. jaanuaril 2019 kell 15, kaaskirja kaudu tahame saada aru, miks sind meie tööpakkumine kõnetas;
 • Anname kõigile kandidaatidele tagasisidet hiljemalt 8. jaanuaril;
 • Kutsume valitud kandidaadid tööintervjuule ajavahemikul 9.-10. jaanuaril. Kuna teame, et heal kandidaadil võib juba töö olemas olla, viime vajadusel tööintervjuusid läbi ka peale klassikalist tööaega. Pärast tööintervjuud palume kandidaatidel sooritada ka lühikese kirjaliku ülesande.
 • Valituks osutunud kandidaadiga võtame ühendust 15. jaanuari jooksul.
 • Tööle asumine esimesel võimalusel.

CV koos motivatsioonikirjaga palume saata hiljemalt 8. jaanuaril 2019 kell 15 aadressil info@humanrights.ee

Lisainfo: Egert Rünne egert.rynne@humanrights.ee, 644 5148

Annetades toetad inimõigusi!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse! Ka väikesel summal on kaal, kui suure südamega inimesi on hulganisti.

Annetan
#keskus