ISS-i töötajad kuuluvad kõik „meie“ gruppi!

Palusime ISS Eesti värbaja-personalispetsialistil Anneli Chhabral kommenteerida oma tööandja otsust liituda mitmekesisuse kokkuleppega ja taotleda mitmekesisuse märgist. Anneli sõnul on teiste võrgustiku liikmetega suhtlemine ja kogemuste vahetamine kasulik. Küllap on teistele kasu ka tema vastustest.

Kuidas seletada võõrale, miks ISS Eesti liitus mitmekesisuse kokkuleppega?

ISS Eesti jaoks oli mitmekesisuse kokkuleppega liitumine loomulik osa meie tööst ja tegevusest. Kui me lihtsalt olemegi nii mitmekesised, siis miks mitte seda ka koos teiste samasuguste ettevõtetega näidata ja üksteise kogemustest õppida.

Kas liitumisest jäi väheks ja oli vaja veel kahe aasta plaani mitmekesisuse märgise saamiseks?

Elu meie ümber on pidevas arengus, muutused tulevad ustest ja akendest, ega meiegi saanud ühele kohale seisma jääda. Kaks aastat ei ole küll pikka aeg, aga selle aja jooksul on oodata kindlasti uusi tuuli ka tööjõuturul, milleks tahame aegsasti valmis olla. Sellepärast koostasime ettevõttes ka 2 aasta plaani ja taotlesime mitmekesisuse märgist.

ISS saab pakkuda väga paindlikke tingimusi, sest objekte on palju ja erisuguseid. Kui kõik töötajad oleksid ainult kellast kellani ühes kohas, kas siis näeksite mitmekesisuses vähem väärtust?

ISS võimaldab tõesti põhitöötajatel töötada erinevatel kellaaegadel ja erineva koormusega. Samas on mitmekesine ka meie tugiüksuse töötajate kollektiiv, kelle tööaeg ja -koht on tavaline kaheksast viieni kontoritöö. Seega ei saa öelda, et mitmekesisuse väärtustamise põhjus tuleneks meie töö iseloomust.

Kui räägitakse, et mitmekesisus on kasulik, siis kuidas seda tõestada? Kas kasutate mingeid mõõdikuid?

Kuidas mõõta väärtuste kasu? Mingeid asju saab täpselt mõõta. Näiteks on vähenenud töövõimega isikute arvust selge ülevaade, selle mõjust sotsiaalmaksule ning nende tööjõuvoolavust jälgides näeme, et nende voolavus on väiksem keskmisest. Ilma enda selgete väärtusteta poleks ilmselt töötajaid.

Kas võrgustiku teiste liikmete kogemustest on teile kasu olnud?

Kui me siin kasu peal väljas oleme (ja seda me oleme), siis kasu toob tõesti ka teiste võrgustiku liikmetega suhtlemine ja kogemuste vahetamine. See puudutab nii töötajate leidmist kui igapäevatöö korraldamist, aga ka toredaid isiklikke kontakte inimestega, kellel on samasugused väärtused.

ISS Eesti mitmekesised inimesed – millised nad on ja kuidas nende erinevused rikastavad?

Erinevused kindlasti rikastavad. Meil on võimalik leida igale töökohale just sinna sobilik inimene. Meie töötajad teavad, et neid väärtustatakse just sellistena nagu nad on, olgu inimene noor või vana, erivajadustega või kohalikku keelt oskamata. ISS-i töötajad on mitmekesised nii mujal maailmas kui ka Eestis.

Vanemaealistele võime julgelt öelda, et meie kõige vanem töötaja on peaaegu 90-aastane majahoidja tädi Anna! Inimene ise tunneb, kui kaua ta on võimeline tööd tegema.

Suvevaheajal pakume tööd kooliõpilastele. Meil leiavad tööd ka erivajadustega inimesed, kellest mõned tulevad alguses tööle koos tugiisikuga. Väikeste laste vanematele sobib paindlik tööaeg eriti hästi.

Milline oleks parim retsept mitmekesise kollektiivi ühteliitmiseks? Kas on selleks üldse universaalset retsepti?

Erinevate gruppide ühteliitmine on vajalikum kui kunagi varem, sest polariseerumine „meie“ ja „nende“ vahel on aina teravam nii Eestis kui mujal maailmas. Meie eesmärk on näidata, et „meie“ gruppi saavad kuuluda ka need, kes meist esmapilgul täiesti erinevad. Peamine on keskenduda ühistele omadustele, mitte rõhuda erinevustele. Tegutseme nii, et ISS-i töötajad kuuluksid kõik „meie“ gruppi!

Annetades toetad inimõigusi!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse! Ka väikesel summal on kaal, kui suure südamega inimesi on hulganisti.

Annetan