Andmekaitse inspektsioon andis Eesti Inimõiguste Keskusele õiguse

18. aprillil teatas Andmekaitse Inspektsioon (AKI) et lõpetas Eesti Inimõiguste Keskuse suhtes algatatud menetluse, sest selle “käigus ei ole selgunud ühtegi konkreetset juhtumit isikuandmete töötlemise nõuete rikkumisest”.  

AKI algatas menetluse eelmise aasta 12. novembril sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) esitatud kaebuse alusel. Kaebus põhines valearusaamadel rakendusest ja portaalist UNI-FORM ning ei sisaldanud ühtegi viidet ühegi konkreetse inimese õiguste kahjustamisele. Sellest hoolimata edastas SAPTK hallatav uudisportaal selle kohta mitu uudist, mida kajastati ka teistes väljaannetes, millele omakorda viitasid EKRE saadikud Riigikogus ja mida jagati sotsiaalmeedias. 

 “Kaebuse eesmärgiks paistis olevat hirmude, ebakindluse ja kahtluste levitamine, mitte tegelik mure isikuandmete kaitse pärast. Taolised pealekaebamised ametivõimudele inimõigusorganisatsioonide tegevuse pärssimiseks ning sellega kaasnev valedel põhinev meediakampaania on taunimisväärne, ebaeetiline ja vääritu. Rääkimata sellest, et asjatult kulutati nii meie kui riigi järelevalveasutuse ressursse,” ütles EIK juhataja Kari Käsper.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis #keskus #vordne-kohtlemine