Õiglane kohtumenetlus on üha olulisem

Keskuse juhataja Kari Käsper oli eelmisel nädalal Sofias, Bulgaarias vabaühenduse Fair Trials koordineeritava võrgustiku Legal Experts Advisory Panel (ehk LEAP) aastakonverentsil ning sellele eelnenud Bulgaaria Helsinki Committee korraldatud konvernentsil õigusest advokaadile kriminaalmenetluses.

LEAP aastakonverentsil käsitletud teemad olid ajakohased. Mitmetes Lääne-Euroopa riikides on terrorismi ohjeldamiseks mõeldud kriminaalõiguslikke sätteid hakatud väärkasutama, mistõttu on ohtu sattunud nii õiglane kohtumenetlus kui sõnavabadus. Näiteks Hispaanias on aastateks vangi mõistetud räppar, kelle loomingut peeti terrorismi ülistavaks ning kuningat solvavaks.

Küsimusi tekitab ka üha laienev tavalise kohtupidamise asemel teiste menetluste kasutamine kriminaalasjades. 90ndate algusest levima hakanud erinevad kokkuleppe- ja lihtmenetlused on nüüd muutunud põhilisteks süüdimõistmise viisideks. Ka Eestis lahendatakse üle 90% kriminaalasjadest kokkuleppe- või lihtmenetluse teel. See pole iseenesest halb, kuid problemaatiline kui tavamenetlusest loobumiseks inimesi survestatakse. Nende kõrval mõjutab menetluslikke õigusi üha enam meedia suurenev roll ning kohtueelne kinnipidamine ja varade konfiskeerimine.

Huvitav kõrvalepõige oli USAs toimuvasse, mille kohta andis ülevaate USA advokaat Jerome Buting, kes laiemale avalikkusele tuntud tänu Netflixi hittdokumentaalile Making A Murderer, milles ta oli üks kaasuses süüdistatud Steven Avery kaitsjatest.

Arutati ka, mis panust saab LEAP võrgustik anda. Peamiselt keskenduti ülevaatlikule uurimistööle seoses diskrimineerimisega kohtumenetluses, Euroopa inimõiguste kohtu otsuste rakendamisele ja Euroopa Liidu Kohtu täienevale kohtupraktikale menetlusõiguslikes küsimustes. Viimane tuleneb sellest, et kriminaalmenetluse erinevate aspektide osas on hiljuti vastu võetud mitmeid direktiive.

Eesti Inimõiguste Keskus liitus LEAP võrgustikuga veebruaris. LEAP raames jätkub ka senise Euroopa vabaühenduste võrgustiku JUSTICIA töö. Eestist kuuluvad võrgustikku veel vandeadvokaat Jaanus Tehver ja Tartu Ülikooli karistusõiguse lektor Anneli Soo.

Loe konverentsi kohta lähemalt Fair Trials kodulehel…

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#oiglane-kohtumenetlus #strateegiline-hagelemine
Ostukorv