Saa tuttavaks meie uue pagulasvaldkonna juristi Liina Laanperega

Liina Laanpere liitus Inimõiguste Keskuse tiimiga täiskohaga 2018. aasta algusest, kuid terve sügise jooksul on ta end pagulasvaldkonna tööga kurssi viinud. Küsisime Liina käest mõned küsimused, et temaga paremini tuttavaks saada.

1. Milline on Sinu taust?

Lõpetasin hiljuti magistriõpingud rahvusvaheliste inimõiguste erialal Iirimaal, Corkis, bakalaureusekraadi tegin õigusteaduses Tartu Ülikoolis. Viimati töötasin Eesti saatkonnas Dublinis, vahepeal olen teinud mitmeid peamiselt inimõigustealaseid praktikaid ja vabatahtlikku tööd Rumeenias, Horvaatias, Šveitsis ja Saksamaal.

2. Mis sind meie tööpakkumise juures kõnetas?

See töö on täpselt see, milleks õppisin, ning täpselt see, mida teha tahan. Pagulasõiguse valdkond on mind juba pikka aega huvitanud, see algas inimlikust huvist ja soovist aidata ning arenes edasi juriidiliseks huviks, mistõttu keskendusin magistriõppes just pagulasõiguse valdkonnale. Mul on väga hea meel, et saan nüüd õpitut päriselt rakendada ning oma töö kaudu inimesi aidata.

3. Kuidas hindad meie senist tegevust?

Leian, et keskuse tegevus on ülimalt oluline, kõikides tegevusvaldkondades. Pagulasvaldkonnas on tänu keskuse juristide tööle olnud erilisi edasiminekuid, õigusnõustamine on aidanud kaasa varjupaigamenetluse üldise kvaliteedi paranemisele, strateegilise hagelemise tõttu on vähenenud varjupaigataotlejate õigustamatu kinnipidamine, eriti just laste ja haavatavate isikute puhul.

4. Millised on Sinu arvates suurimad inimõiguste alased väljakutsed Eestis?

Sellest annab väga hea ja põhjaliku ülevaate hiljuti ilmunud keskuse aastaaruanne ja ei tahaks tõsta ühte väljakutset teisest ettepoole. Kõige paremini oskan ise hinnata ikkagi pagulasvaldkonda, kus on probleemiks näiteks õigusabi kättesaadavus piiripunktides, varjupaigataotlejate ebaregulaarsete piiriületuste karistamine, varjupaigataotlejate liigne kinnipidamine, muidugi ka üldised valearusaamad pagulaste teemal Eesti kogukonnas.

5. Milliseid edasiminekuid varjupaigataotlemise valdkonnas loodad enda töö tulemusel näha?

Loodan, et suudan pakkuda kõikidele vajajatele kvaliteetset õigusabi, mis kiirendab ning parendab varjupaigamenetluse protsessi ning kaitseb varjupaigataotlejate ja pagulaste inimõigusi. Samuti, kui leian, et kellegi õigusi rikutakse, loodan, et suudan õiguslike sekkumiste ja strateegiliste kaasuste kaudu muuta praktikat paremuse poole.

Kuna oled siin...

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Anneta, sest just praegu on kriitiline aeg, mil toetust eriti vaja. Seisa oma annetusega meiega inimõiguste eest. Selle eest, et eelarvamuste tõttu ei pärsitaks kultuurisündmusi nagu Rakvere filmifestival Festheart. Selle eest, et Eestis saaksid elamisloa Eesti inimeste samast soost elukaaslased ja et kooseluseadust saaks kasutada ka tegelikult. Selle eest, et puuetega inimesed saaksid takistusteta ühiskonda panustada.

Ühiselt panustades oleme tugevamad.

Annetan
#keskus #pagulased