Lükkame ümber valeinfo seoses UNI-FORM rakendusega

Eilsel isadepäeval saabus Eesti Inimõiguste Keskuse postkasti e-kiri, milles üks varem homo- ja transfoobsete seisukohtade ja kampaaniatega silma paistnud sihtasutus süüdistab meid isikuandmete kaitse reeglite rikkumises ning on sellekohase avalduse teinud ka Andmekaitse Inspektsioonile. Asja sisuks on meie Portugali partnerite arendatud üle-Euroopaline portaal ja mobiilirakendus UNI-FORM, mis hõlbustab seksuaalse sättumuse või sooidentiteedi tõttu vaenukuriteo ohvriks saanutel juhtumitest inimõigusorganisatsioonidele ja mõnes riigis ka politseile teada anda.

Sihtasutus on esitanud valekaebuse, sest Eesti Inimõiguste Keskus ei ole UNI-FORM rakenduse ja portaali puhul vastutav töötleja. See on Portugali partner, mis on oma tegevuse registreerinud kohalikus andmekaitseinspektsioonis. Isikuandmeid töötletakse vaid avalduste esitajate osas, juhul kui nad otsustavad ennast lehel registreerida. Juhtumitest võib teada anda täiesti anonüümselt, misjuhul isikuandmete töötlemist üldse ei toimugi.

Mingit isikuandmete andmebaasi vaenu õhutajatest Eesti Inimõiguste Keskus ei loo ega saagi luua. Meile laekuvad vaid rakenduse ja portaali kaudu esitatud üksikud juhtumite kirjeldused, mistõttu isikuandmete kaitse reeglite mõttes oleme kolmas isik.

Julgustame kõiki kannatanuid ja pealtnägijaid mitte olema passiivsed, vaid vaenu motivatsiooniga kuritegudest ka politseile teada andma. Isegi kui alati menetlust ei alustata, on oluline, et kaebusi esitatakse.

Loodame lisaks, et ajakirjandusväljaanded nagu ERR ja Postimees avaldavad edaspidi faktiliselt kontrollitud infot ning küsivad enne uudise ülespanekut kommentaari ka teiselt osapoolelt. Vastasel juhul aitab meedia kaasa valeuudiste levikule.

Isikuandmete kaitsega seoses on Eestis veel palju teadmatust, mistõttu pakume kõigile soovijatele isikuandmete kaitse reeglite kohta koolitust. See on eriti oluline seoses isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisega 25. mail 2018 ning samuti politsei- ja justiitsvaldkonnas andmete töötlemise direktiivi ülevõtmisega.

Täiendatud 02.05.2018

18. aprillil teatas Andmekaitse Inspektsioon (AKI) et lõpetas Eesti Inimõiguste Keskuse suhtes algatatud menetluse, sest selle “käigus ei ole selgunud ühtegi konkreetset juhtumit isikuandmete töötlemise nõuete rikkumisest”.  

AKI algatas menetluse eelmise aasta 12. novembril sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) esitatud kaebuse alusel. Kaebus põhines valearusaamadel rakendusest ja portaalist UNI-FORM ning ei sisaldanud ühtegi viidet ühegi konkreetse inimese õiguste kahjustamisele. Sellest hoolimata edastas SAPTK hallatav uudisportaal selle kohta mitu uudist, mida kajastati ka teistes väljaannetes, millele omakorda viitasid EKRE saadikud Riigikogus ja mida jagati sotsiaalmeedias. 

 “Kaebuse eesmärgiks paistis olevat hirmude, ebakindluse ja kahtluste levitamine, mitte tegelik mure isikuandmete kaitse pärast. Taolised pealekaebamised ametivõimudele inimõigusorganisatsioonide tegevuse pärssimiseks ning sellega kaasnev valedel põhinev meediakampaania on taunimisväärne, ebaeetiline ja vääritu. Rääkimata sellest, et asjatult kulutati nii meie kui riigi järelevalveasutuse ressursse,” ütles EIK juhataja Kari Käsper.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vordne-kohtlemine
Ostukorv