Konverentsil käsitleti tajutavat ohtu kui poliitikakujundajat

16.–18. novembrini toimus Berliinis Euroopa Liidu ja Venemaa vabaühenduste foorumi (EU-Russia civil society forum) rahvusvaheline konverents, kus osales üle 50 tunnustatud õiguseksperdi Belgiast, Saksamaalt, Venemaalt, Eestist, Kreekast, Ungarist, Hollandist, Poolast, Rumeeniast ja Ühendkuningriigist. Eestist esindas Eesti Inimõiguste Keskust õigusekspert Anni Säär.

Konverentsil esitasid oma positisioone nii Venemaa kui EL liikmesriikide vabaühenduste esindajad. Kõne olukorrast oma riigis pidasid ning märkimisväärseid muudatusi tõid välja näiteks Poola, Ungari ja Venemaa. Keskenduti põhiliselt ohu tajumisele kui asjaolule, mis tõukab tagant seaadusandlikke ning poliitilisi muudatusi nii Venemaal kui Euroopa Liidus. Venemaa esindajad tutvustasid täpsemalt viimatisi seadusmuudatusi ning nende mõjusid vabaühendustele – sh neile, keda nähakse “välisagentidena”.

Samuti pöörati tähelepanu kliimamuutusele ning asjaolule, et vabaühendused peaksid sellele valdkonnale rohkem tähelepanu pöörama ning analüüsima selle võimalikke tagajärgi ka rahvaste liikumisele. Täiendavalt toimusid temaatilised ümarlauad kus arutati erinevaid asjakohaseid küsimusi vabaühenduste valdkonnas.

Lisaks vabaühendustele võttis konverentsist osa ka riigi esindajaid. Näiteks esines kõnega Saksamaa justiitsministeeriumi esindaja, kes tutvustas täpsemalt nn “Facebooki seadust”, selle tagamaid, mõju, sisu ja potensiaalseid tagajärgi. Ta kinnitas, et seaduse eesmärk pole mitte sotsiaalmeedia kanaleid piirata, vaid olla kindel, et süstemaatiliste vigade (kui vaenukõne teavitustele pole pidevalt kohaselt reageeritud) korral saaksid nad vastavalt karistada.

Konverentsi kohta saab rohkem informatsiooni siit.

#keskus