Valmis unikaalne vaenust teavitamise äpp

Eesti Inimõiguste Keskus on koos koostööpartneritega üle Euroopa loonud unikaalse vaenust teavitamise mobiilirakenduse ehk äpi.  UNI-FORM äpp ja koduleht moodustavad ainulaadse raporteerimise platvormi, mis keskendub vaenukuritegudele ja online-vaenukõnele, mis on suunatud LGBTI inimeste vastu ja/või inimeste vastu, keda arvatakse kuuluvat LGBTI kogukonda. UNI-FORM platvorm toimib vastava maa keeles Portugalis, Hispaanias, Ühendkuningriigis, Belgias, Maltal, Ungaris, Lätis, Eestis ja Leedus.

Igaühel, sealhulgas lesbidel, geidel ning biseksuaalsetel,  transsoolistel ja intersoolistel inimestel (LGBTI), on õigus elada vabana hirmust ning võtta elust osa kõigis selle aspektides. Homo- ja transfoobne tagakiusamine, vägivald ja ahistamine on probleem kõikjal Euroopas. Samas on infot LGBTI kogukonna vastu suunatud vägivalla ja ahistamise kohta väga napilt, kuna selliseid juhtumeid raporteeritakse politseile vähe (tuntud ka alaraporteerimisena). UNI-FORM koostööprojekti ja valminud platvormi eesmärk on julgustada LGBT inimesi raporteerima neile osaks saanud ja vaenust motiveeritud kuritegusid (sh. online-vaenukõnet).

„Usaldamatus võimuasutuste suhtes, aga ka soovimatus või hirm avaldada oma seksuaalset sättumust või sooidentiteeti on peamiseks vaenukuritegude alaraporteerimise põhjuseks LGBT inimeste seas.“ (OSCE-ODIHR)

Platvormi võivad kasutada ohvrid, pealtnägijad ja/või teised inimesed, kes soovivad raporteerida eelarvamustest tulenevat intsidenti (nt. seksuaalse sättumuse, sooidentiteedi või sooväljenduse tõttu). Raportid võivad olla anonüümsed või esitatud koos isikuinfoga, mis võimaldab juhtumit sisuliselt menetleda. Iga esitatud raport läheb esimesena vabaühendusele vastaval maal ning mõnel maal võib ka minna otse politseile, kuid see on iga riigi puhul erinev ja sõltub vastava maa seadustest.

Eestis laekuvad kõik äpi ja kodulehe kaudu esitatud raportid Eesti Inimõiguste Keskuse eksperdile, kes tagab nende menetlemise privaatsuse. Juhul, kui raport on esitatud koos isikuandmetega, võtab spetsialist raporti esitajaga ühendust ja nõustab teda. Ühtlasi jagab infot ja soovitusi, millal ja mil viisil pöörduda politsei poole. Raporteerija saab märkida raporteerides ka koheselt, kas soovib keskuse kaasabil pöörduda politsei poole. Eestis raportid hetkel otse politseile ei lähe. Kõik esitatud raportid kogutakse umbisikustatult (anonümiseeritult) andmebaasi, mis võimaldab koguda infot olukorra kohta Eestis.

UNI-FORM platvormi koduleht on uni-form.eu. Äpp on tasuta saadaval nii Google Play kui Apple Store keskkonnas.

Kuni 1. novembrini kutsume kõiki meile teada andma, kui leiate kodulehe või äpi kaudu raporteerimisel vigu, tähelepanekuid ootame meilile info@humanrights.ee

Aita vaenule vastu astuda. Raporteeri uni-form.eu kaudu.

 

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vordne-kohtlemine
Ostukorv
  • Ostukorv on tühi.