Pakume tööd pagulasvaldkonna JURISTILE: Uus tähtaeg!

Pikendasime 17.08 kandideerimistähtaega ja kohendasime pisut tingimusi. Vaata täpsemalt allpool.

Eesti Inimõiguste Keskus on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon, mille missiooniks on luua koostöös heade inimeste ja partneritega iga inimese inimõigusi austav Eesti. Tööandjana austame Eesti seadusi, väärtustame mitmekesisust, julgustame inimesi avaldama oma arvamust, kaasame töötajaid neid ja keskust puudutavatesse protsessidesse ning austame töö ja eraelu tasakaalu põhimõtteid.

Otsime endaga liituma pagulasvaldkonna JURISTI

Kandideerima on oodatud inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või erivajadusest.

Peamine töö sisu:

 • Varjupaigataotlejate õigusalane nõustamine ja esindamine ametiasutustes ja kohtutes;
 • Varjupaiga-alase kohtupraktikaga kursis olemine;
 • Seirevisiitide läbiviimine (kinnipidamiskeskuses ja varjupaigataotlejate majutuskeskustes);
 • Suhtlus ÜRO pagulasametiga ning aruannete koostamine;
 • Õiguslike analüüside kirjutamine.

Sinult ootame eelkõige:

 • Magistrikraadi või sellega võrdsustatud kraadi õigusteaduses. Julgustame kandideerima ka 2018. aasta kevadel lõpetavaid magistrante ;
 • Soovitavalt erialast töökogemust (varjupaigamenetluses, haldusmenetluses või halduskohtumenetluses);
 • Suurepärast eesti ja inglise keele oskust nii kirjas kui kõnes. Iga lisavõõrkeele (eriti vene, araabia ja/või prantsuse keele) oskus tuleb kasuks;
 • Autojuhilubade olemasolu (soovitavalt isikliku sõiduauto kasutamise võimalust);
 • Valmisolekut tutvustada oma tööd avalikkusele, sealhulgas esineda meedias;
 • Head organiseerimisvõimet, kohusetundlikkust, pingetaluvust ning täpsust ja korrektsust oma töö tegemisel;
 • Empaatilisust ja tolerantsust inimestega suhtlemisel.

Meie pakume:

 • Täiskoormusega töökohta algusega hiljemalt 1. jaanuarist 2018, osakoormusega alates oktoobrist 2017.
 • Töötasu ca 1500 eurot kuus (bruto, täiskoormus).
 • Tuge sisseelamisperioodil – see tähendab, et oleme sulle päriselt ka abiks ja toeks kuniks oled end kõigega meie majas kurssi viinud;
 • Meeldivat ja kaasavat töökeskkonda – usume siiralt, et inimene rakendab oma oskusi kõige paremini töökeskkonnas, kus valitseb koostöö ja heatahtlikkus;
 • Tähendusega tööd – iga oma tegevusega aitad kaasa, et Eesti oleks inimõigusi austav riik ja parem paik elamiseks igale Eesti inimesele.

Valikuprotsess:

 • Saada meile oma CV ja kaaskiri hiljemalt 4. septembril kell 9. Kaaskirja kaudu tahame saada aru, miks sind meie tööpakkumine kõnetas ja kuidas sa oma töö kaudu pagulasi aitad;
 • Anname kõigile kandidaatidele tagasisidet hiljemalt 5. septembril;
 • Kutsume valitud kandidaadid tööintervjuule ajavahemikul 7.–8. september. Kuna teame, et heal kandidaadil võib juba töö olemas olla, viime vajadusel tööintervjuusid läbi ka peale klassikalist tööaega või mõnel teisel kuupäeval. Peale tööintervjuud palume kandidaatidel sooritada ka lühikese kirjaliku ülesande.
 • Valituks osutunud kandidaadiga võtame ühendust 12. septembri jooksul.

Saada oma CV ja küsi lisainfot: info@humanrights.ee

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#keskus #pagulased #strateegiline-hagelemine
Ostukorv
 • Ostukorv on tühi.