Noppeid Arvamusfestivali kavast

Viies Arvamusfestival on lähenemas ning seetõttu jagame mõningaid põnevaid noppeid tänavuse 160 arutelu hulgast. Paides näeme!

11. august


KELL 12 “Universaalne disain: kaasava keskkonna võti”

Universaalne disain on lähenemine, mille puhul järgitakse, et kogu meid ümbritsev keskkond (avalik ruum, hooned, tooted, teenused jne) oleks kujundatud ja ehitatud nii, et seda saaksid kasutada kõik inimesed, võttes arvesse erinevate sihtrühmade eripärasid. Eripäradeks võivad olla puudest, vanusest, inimese kasvust (laps vs. täiskasvanud) või muust reaalelulisest situatsioonist (nt ema lapsevankriga) tingitud asjaolud. Seega universaalne disain keskendub lahendusetele, mis võimaldaksid meil kõigil osaleda aktiivses ühiskonnaelus.

KELL 16 “Miks eestlane kardab feminismi?”

Soostereotüüpidel on kahjulik mõju naise elule ja karjäärile. Kuidas viia see sõnum naiseni? Keskendume arutelus sellele, kuidas naist ühiskonnas vaadatakse ja nähakse. Kui palju nõudmisi, keelde ja käske naisele esitatakse? Mille eest mõistetakse naist hukka ja mida kiidetakse heaks? Ja kuidas need ootused piiravad naise eneseteostust. Otsime võimalusi feminismi kandepinna laiendamiseks Eestis, sest võrdõiguslik ühiskond on õnnelik ühiskond. 

Teiste hulgas osaleb arutelul ka Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper.

KELL 18 “Eesti protestikultuur: õppetunnid ja näpunäited”

Kas te mäletate Reidi tee proteste? 8. mai liikumist? Prussakovi-nimelist rattaühingut? Eestlasi nimetatakse aeglasteks ja rahulikeks tüüpideks, aga tänavapoliitika ajalugu on ka siinkandis pikk ja kuulsusrikas. Kogume kokku viimase aastakümne olulisemad protestiliikumised ja küsime: miks on vaja radikaalset poliitikat? Mis vahe on kodanikuallumatusel ja direct action’il? Mida tehti õigesti? Mida õpiti tulevikuks? Mille vastu peaks täna kära tõstma?

KELL 18 “Vana naine: saavutus või salgamist vääriv?”

Vana naise kuvand Eestis on vilets ja tema ressurss alahinnatud. Aktiivsest elust kõrvalejätmine mõjutab naise eneseväärikust ja ühiskonda tervikuna. Eestis on 212 583 naist, kes on üle 60-aastased, kuid enamasti näeme neid hambaproteesiliimi või reumaravimi reklaamides. Peidame vanadust eufemismide ‘eakas’ ja ‘väärikas’ taha, justkui oleks aastates kogemuses midagi piinlikku. Kuid ka vanadus võib olla äge. Diskussiooni eesmärk on uuesti defineerida vanaduse mõistet ja anda sellele uus aktiivne sisu.

 

12. august


KELL 11:30 “Diversity in the Estonian workplace and society: The good, the bad and the ugly”

The aim of this discussion is to increase the awareness towards foreigners and people from different cultural backgrounds working and living in Estonia as an already existing part of society. We wish to encourage a lively discussion where we exchange views on the benefits and challenges of cultural diversity at the workplace and what it means to society in broader terms, hopefully resulting in new ideas and proposals for the discussed issues. All this with the help of a diverse audience.

KELL 14:00 “Miks kipub ühiskond vanu ja kogenuid kõrvale jätma?”

Kuku raadio saate «Õigus ja õiglus» avalik salvestus: miks kipub ühiskond vanu ja kogenuid kõrvale jätma? Õiguskantsleri Ülle Madise vestluskaaslased on mõttekoja PRAXIS juhataja Tarmo Jüristo ja Postimehe kolumnist Ene Pajula ehk Mammi.

KELL 15:30 “Värbamine teisest kultuuriruumist – kus on paindlikkuse piir?”

Arutelu eesmärk on diskuteerida selle üle, kas ja kui palju peaks tööandjad, ülikoolid ja teised välismaalastega kokkupuutuvad organisatsioonid oma igapäevatöös arvestama kultuuriliste eripäradega. Näiteks: kas koolides peaks olema palveruumid? Kas tööandjad peaks arvestama töötaja kultuurilise taustaga riietumisnõuete puhul? Teema on aktuaalne, kuna välismaalaste arv ülikoolides, töökeskkonnas ja mujal on pidevalt suurenemas. Samuti pole veel jõudnud tekkida parimaid praktikaid, selgeid seisukohti või väljakujunenud eestkõnelejaid (pika traditsiooniga kultuuriühendusi, mittetulundusühinguid vms). Kuna nende küsimustega pole pea üldse tegeletud, pole ka sellealast oskusteavet. Aktiivselt on nii ülikoolid kui ka tööandjad tegelenud välismaalaste värbamisega, ent pole jõudnud järgi tugistruktuuride arendamisega, mis tekitab konfliktseid olukordi.

KELL 17:00 “Koolikiusamisele lõpp!”

Missuguseid oskusi on vaja, et osata olla sõber? Kas on võimalik olla kõigiga sõber? Mida teha, kui mind kiusatakse? Mida teha, kui näen kedagi kiusatavat? Kuidas pääseda välja kiusamise nõiaringist? Kuidas luua suhtekultuuri, kus ei ole kiusamisele ruumi?

KELL 18 “Kuidas seista vastu populismile ja äärmuslusele?”

Radikaalsete erakondade ja liikumiste esiletõus on mitmetes Euroopa riikides muutnud oluliselt poliitilist debatti ja seadnud kahtluse alla demokraatliku ühiskonna põhiväärtused. Arutame, mis on populismi esiletõusu põhjused ja kuidas peaksid demokraatlikud ühiskonnad sellele reageerima. Mida on meil õppida Soome, Saksamaa, Prantsusmaa, Poola ja Ungari kogemustest?

 

Vaata tervet festivali kava siit.