20 000 kilomeetrit, viis linna, 40 külastatud organisatsiooni ja Donald Trump

Inimõiguste keskuse tegevjuht Egert Rünne osales Ameerika Riigidepartemangu kutsel Ameerika Ühendriikides koolitusel: “Ameerika sotsiaalsed, majanduslikud ja poliitilised väljakutsed”. Kokku oli kutsutud 17 noort Euroopa liidrit erinevates valdkondadest: poliitikud, avaliku sektori töötajad, ajakirjanikud ja vabakonna esindajad, kõigil neil olid omad huvid, seega oli programm väga mitmekesine. Samas lõppes pea iga teema Donald Trumpi kohta käivate küsimustega ning tema võimalikule mõjule Ameerika poliitika üle presidendina.

Egerti lühiülevaade nähtust, kuuldust ja kogetust:

Reis kestis üle kolme nädala ning külastasin üle neljakümne organisatsiooni, seega peaks raamatu kirjutama, et kogu reisist ülevaade anda, seega toon välja iga külastatud linna eredemad muljed.

  • Washington DC

Washingtonis arutati pigem rahvusvahelisi teemasid, TTIP-d ning sellega kaasnevaid riske ning väljakutseid mõlemale poolele. Samuti rahvusvahelisi suhteid ning NATO koostööd.

Minu jaoks olid huvitavamad arutelud The Heritage Foundationis ning The Center for American Progess. Esimene neist seisab usuvabaduse ning traditsioonide ning teine LGBTI inimeste õiguste eest. Mõlemad rääkisid samadest teemadest eri vaatenurkade alt  (geipaaridele teenuste (mitte) osutamisest ja transsooliste inimeste jaoks sobiva WC ning duširuumi probleemidest).

  • Salt Lake City

Utah on eriline osariik, kuna on ainuke osariik, kus vabariiklased on võimul ning samas ollakse üks suurimaid pagulaste ümberasustajaid. Seda eelkõige tänu suurele mormoonide kogukonnole, kes peavad oma ajaloo tõttu pagulaste aitamist oluliseks. Seega olid enamikud kohtumised Salt Lake Citys pagulasteemadel. Seal räägiti nende integratsioonist, tugiteenustest ning kooli olulisest rollist. Huvitava faktina toodi välja, et pagulased peavad oma kohaletoomise kulud hiljem kinni maksma.

  • Seattle

Põhitähelepanu oli ettevõtetel ning nende meelitamisel linna. Seattle on peale viimast kriisi jõudsalt arenenud, millele on kaasa aidanud nii Boeing, Amazon, kui ka Starbucks. Seattle areng on olnud väga võimas, samas on tänu arengule ka suur hulk inimesi, kes on sellest maha jäänud ning linna põhiprobleem on kodutus.

  • New Orleans

Ajaloolise tausta tõttu on suurimad probleemid linnas rassilised, seega kohtusime nii kohaliku politseiga kui ka tutvusime Black Lives Matter liikumisega ning nende võitlusega võrdsema ühiskonna eest. Kohaliku linnavalitsuse võrdse kohtlemise ekspert andis ülevaate, kuidas nad linna tasandil diskrimineerimisega võitlevad.

  • Pittsburgh

Kuna tegu on võtmeosariigiga eelseisvatel presidendivalimistel, tutvusime valimiskampaaniate ning vabatahtlikega, samuti olid teemadeks GMOde mõju loodusele ning relvade kasutamine Ameerikas.

Valimised

Õppereis sattus ajale, kus presidendivalimised on täies hoos, seega kohtusime ka Hillary Clintoni ja Donald Trumpi valijatega. Küsides Washington Posti ajakirjanikult, et kui palju suudaks Trumpi valmine presidendiks Ameerikat kahjustada, siis arvas ta, et sisepoliitiliselt mitte palju, kuna Ameerika suunda on tema suuruse ja otsustusahela tõttu raske muuta. Samas on välispoliitilised hoovad presidendi käes nagu ka näiteks otsustamine, millistesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse Ameerika kuulub. Samuti tõdes ta, et Ameerikale on suurim kahju juba tehtud sellega, et Trump üldse on presidendikandidaat. Kohtudes Hillary Clintoni valijatega jagasid nad kõik arvamust, et Hillary pole kõige parem valik, samas võrreldes Trumpiga, pole nende valikus kahtlust. Samas, Trumpi toetajad näitasid talle vankumatut truudust ning ütlesidki välja, et Trump ei valeta kunagi ning on äärmiselt heade omadustega juht. Jutu käigus läksid nende vaated üha radikaalsemaks, seda eriti immigratsiooniteemadel. Tõdeti, et Ameerika on ühe korra deporteerimisega hakkama saanud, miks ta seda uuesti ei võiks teha ning et Ameerika võiks üldse aastaks sulgeda ning siseasjadega tegeleda. Euroopast tulnud grupile meenutasid need sõnumid teisi väärtusi ning aegu, mida kindlasti tagasi ei taheta.

Aga mida teavad ameeriklased Eestist? Eriti midagi, üllatusena teati kõige rohkem NO99 näidendit Ühtse Eesti Suurkogu.

Õppereisi suurim kogemus oli näha, kuidas inimesed saavad olla üksteise vastu väga viisakad isegi siis, kui neil on totaalselt erinevad arvamused teatud ühiskondlike arengute osas.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan