Pagulasorganisatsioonide avalik pöördumine varjupaigataotlejate õigusnõustamise osas

Pagulastega tegelevad Eesti vabaühendused saatsid täna peaminister Taavi Rõivasele avaliku pöördumise seoses varjupaigataotlejate varajase õigusnõustamise teenuse rahastamise lõpetamisega.

 

Austatud peaminister Taavi Rõivas,

Eesti pagulastega tegelevad vabaühendused avaldavad nördimust siseministeeriumi otsuse üle mitte kuulutada välja eelnevalt planeeritud konkurssi, et tagada juulikuust varjupaigataotlejatele varajase õigusnõustamise teenus, mida pakkus Eesti Inimõiguste Keskuse juures tegutsev varjupaigataotlejate õiguskliinik.

Õigusnõustamine on vajalik, et lihtsustada menetlejate tööd ja tagada tegelik ja tõhus varjupaigaõiguse kasutamise võimalus. Nõustamisteenus on oluline vahelüli riigi ja varjupaigataotleja vahel; riigist sõltumatu nõustamine väljaspool kohtumenetlust tagab ka suurema usaldustunde. Täna on oht, et juulikuust kukub nõustamise maht ja kvaliteet tagasi 2011. aasta tasemele, mil see oli üheks suuremaks probleemiks varjupaigavaldkonnas ning millele juhtisid tollal tähelepanu nii õiguskantsler kui rahvusvahelised organisatsioonid.

Eesti Inimõiguste Keskuse juures 2011. aastast tegutsev varjupaigataotlejate õiguskliinik on paindlik lahendus, mida on lihtne skaleerida ja mis samas tagab kvaliteetse ja sõltumatu õigusabi varajases staadiumis. See on riigi- ja vabasektori koostöö ning EL vahendite tulemusliku kasutamise edulugu, mis aitab tõhusalt Eesti rahvusvahelisi ja EL õigusest tulenevaid kohustusi täita. Tegemist on lisaks valdkondlikule kompetentsikeskusele ka kuluefektiivse lahendusega: ühe varjupaigataotleja õigusnõustamiseks kulus 2014. aastal alla 50 euro kuus.

Eesti vabaühendused on korduvalt soovitanud Eesti riigil pagulasvaldkonnaga tõsisemalt tegeleda, eriti mis puudutab juurdepääsu varjupaigale, ettevalmistamist ümberasustamiseks ja ümberpaigutamiseks. Ka täna, kui vajadus ekspertteadmiste järgi on suur, ei ole siseministeerium kaasanud vabaühendusi otsustusprotsessi ega otsinud sisulist koostööd Euroopa rändekavaga seotud väljakutsete lahendamisel. Puutume igapäevaselt kokku Eesti riigi vähese kompetentsiga varjupaiga valdkonnas, mida aitaks leevendada senisest tihedam koostöö vabaühendustega, mitte selle ühepoolne katkestamine.

Kutsume Eesti riiki:

  1. Jätkama õigusnõustamist Eesti Inimõiguste Keskuse varjupaigataotlejate õiguskliinikus vähemalt aasta lõpuni või kauem kui selleks ajaks ei ole sarnase mahu ja kvaliteediga teenust välja töötatud.
  2. Kaasama Eesti pagulasvaldkonnaga tegelevaid vabaühendusi, millel on märkimisväärne kogemus ja teadmised, võrdsete partneritena varjupaigataotlejate ja pagulaste valdkonna poliitikate ja lahenduste väljatöötamisse.
  3. Seadma sisse regulaarse teabevahetuse ja koostöö siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja pagulasvaldkonnas tegutsevate vabaühenduste vahel, et luua vastastikust usaldust ja soodustada kaastootmisel põhinevate lahenduste väljatöötamist.

Lugupidamisega,

Kari Käsper, Eesti Inimõiguste Keskus

Eero Janson, Eesti Pagulasabi

Juhan Saharov, Johannes Mihkelsoni Keskus

Loe taustamaterjali varjupaigataotlejate õiguskliiniku tegevuse kohta aastatel 2011 – 2015 (.pdf)

 

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#pagulased