Viimased arengud Euroopas LGBTI inimeste õigustes

17. mail tähistatakse mitmel pool maailmas IDAHOT päeva, mis on rahvusvaheline homofoobia, transfoobia ja bifoobia vastane päev. Seega on igati paslik juhtida tähelepanu viimasel paaril kuul nii Euroopa Liidu kui Euroopa Nõukogu tasandil toimunud sündmustele seoses lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste inimeste õigustega.

Alustades kõige hiljutisemast sündmusest: EL Põhiõiguste Amet avaldas (FRA) 12. mail fookuspaberi intersooliste inimeste põhiõigustest. Intersooliste teema jääb endiselt veel tihti tähelepanuta, kuigi nende põhiõigusi rikutakse enamikes EL riikides igapäevaselt ja juba varasest east alates.

Suurim probleem on laialt levinud praktika sekkuda intersoolise lapse sündides kirurgiliselt, et muuta tema anatoomiliselt ebamäärane sugu kas naiseks või meheks. Selline kirurgiline sekkumine on aga tema põhiõigustega vastuolus, kuna mõjutab last läbi kogu tema elu, aga on läbi viidud ilma tema nõusoleku ja osaluseta. Antud probleem on akuutne ka Eesist, kuigi intersoolisi lapsi sünnib siin väga vähe. Et probleemi olemusest rohkem teada saada, tasub FRA fookuspaberit lugeda.

Aprilli alguses kiitis Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee 68 poolthääle ja 23 vastuhäälega heaks aruande transsooliste inimeste diskrimineerimisest Euroopas. Aruandes raporteeriti laiaulatuslikust diskrimineerimisest just tööle kandideerimisel ning majutus- ja terviseteenuste osutamisel. Transsoolised inimesed on tihti kiusamise ning füüsilise ja vaimse vägivalla ohvrid. Paljudes riikides on endiselt tavaline ka nende inimõiguste rikkumine soovahetusprotseduuride käigus, kohustades neid näiteks steriliseerima või lahutama.

Soovahetusprotsess ja soovahetuse õiguslikud tagajärjed on Eestis mõnevõrra ja kohati täielikult ebamäärased (sellest saab lugeda meie 2013. aastal avaldatud aruandest ning kiire ülevaate saamiseks tasub lugeda faktilehte transsooliste olukorrast). Seega vajab ka Eesti vastava seadusandluse täielikku ülevaatamist ja kaasajastamist.

Vahest isegi kõige olulisem areng toimus Euroopa Nõukogus juba märtsis. EN riikide kohalikke omavalitsusi ühendav organ (Congress of Local and Regional Authorities), mis käib koos 2 korda aastas, võttis 25. märtsil vastu resulutsiooni, mis keskendub just LGBT inimeste õiguste edendamisele kohalikes omavalitsustes. Tegemist on kahtlemata märgilise otsusega, kuna tunnistab ka kohalike omavalitsuste rolli LGBT inimeste õiguste tagamisel.

Resolutsioon on adresseeritud kohalikele omavalitsustele ja selle 11. punktis on üles loetletud, mida omavalitsustelt LGBT inimeste õiguste tagamiseks oodatakse. Nimekiri on detailne ning sisaldab tegevusi nii inimõiguste ja mitmekesisuse valdkonnas üldiselt, kui konkreetselt just LGBT inimeste ja nende õigustega seoses.

Marianne Meiorg

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vordne-kohtlemine
Ostukorv
  • Ostukorv on tühi.