Pankade praktika ei võimalda varjupaigataotlejatel oma töötamisõigust kasutada

Aprilli alguses jõustus välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses säte, mille kohaselt võib rahvusvahelise kaitse taotleja Eestis töötada, kui taotluse kohta pole taotlejast sõltumatutel põhjustel kuue kuu jooksul otsust tehtud. Varjupaigataotleja võib seejärel Eestis töötada kuni menetluse lõppemiseni.

Kui menetluse algusest möödub kuus kuud, teeb Politsei- ja Piirivalveamet varjuapigataotleja tunnistusele märke, alates millisest kuupäevast on tal töötamiseks õigus. Selle dokumendi alusel väljastab vastav maavalitsus isikukoodi ja kõik tingimused töötamiseks peaksid justkui olemas olema.

Hiljuti aga ilmnes asjaolu, mis takistab varjupaigataotlejatel tööle asumist. Nimelt ei ava Swedbank, SEB ega Nordea pank varjupaigataotlejatele pangakontosid. Swedbanki vastuse kohaselt ei tee nad seda juhul kui isikul ei ole näidata välisriigi isikutunnistust (eelistatult passi), kuna varjupaigataotleja tunnistust ei ole märgitud isikut tõendavate dokumentide seaduse loetelus.

Mainitud seaduse kohaselt annab isikut tõendava dokumendi välja riigiasutus, sellele on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood. Samuti foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis. Seda juhul kui seadus või selle alusel kehtestatud õigusakt ei sätesta teisiti. Varjupaigataotleja tunnistuse annab välja PPA (riigiasutus), sinna on märgitud varjupaigataotleja nimi, foto ja allkiri ning pärast kuue kuu möödumist märgitakse sinna ka sünniaeg.

Pankade praktika on tekitanud varjupaigataotlejatele töö saamiseks reaalseid takistusi, kuna tööandjad nõuavad pangakontot, kuhu saaks töötasu kanda. Antud praktika diskrimineerib varjupaigataotlejaid, kel pole ette näidata oma päritoluriigi passi. Lisaks on see loonud probleemi juba jõustunud seaduse sättest tuleneva õiguse kasutamiseks.

Eesti Inimõiguste Keskus taunib sellist praktikat ning teeb endast oleneva, et seda muuta.

Anni Säär

Kuna oled siin...

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Aruanne “Inimõigused Eestis 2018-2019” tuleb peagi! Selleks, et aruanne 10. detsembril ilmuda saaks, on meil vaja veel sinu toetust. Inimõigused kuuluvad kõigile ja meie soov on, et inimesed oleksid Eesti olukorrast teadlikud. Toeta teadmiste levikut.

Annetan
#pagulased