Ütle sõna sekka: loomisel on mitmekesisuse kokkuleppe nõuandev kogu

Nõuandva kogu eesmärgiks on pakkuda visiooni ja ideid, kuidas mitmekesisuse kokkulepe võiks toimida ja areneda. Samuti ka panustada mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise teema arengusse Eestis laiemalt, seda eelkõige töökeskkonna ja ettevõtete suunal. Kokkulepe on kõigi liitunute oma ja seega on oluline, et liitunute soovid, mõtted ja ideed oleksid senisest rohkem esindatud ja kuulda.

Nõuandev kogu koguneb koosolekuks vähemalt korra aastas ning vahepealsel ajal suheldakse vajadusel meililisti teel ja liikmete töökoormus ühes kuus ei ületa paari tundi, on ka perioode (suvi, jõulud), kus infovahetus on veelgi tagasihoidlikum. Kõigil kokkuleppega liitunutel on võrdne võimalus nõuandva koguga liituda, selleks palume oma huvist teada anda kokkuleppe koordinaatorile hiljemalt 27. oktoobril 2014.a.

 

Lisainfo:
Kelly Grossthal
kelly@erinevusrikastab.ee
Mitmekesisuse kokkuleppe koordinaator

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#mitmekesisus
Ostukorv