Ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate suvekool keskendub tänavu võrdsele kohtlemisele

Täna algab Roosta Puhkekülas Eesti NATO Ühingu iga-aastane ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate suvekool, mis sellel aastal toimub koostöös Eesti Inimõiguste Keskusega ning võtab vaatluse alla võrdse kohtlemise temaatika.

Eesti NATO Ühingu juht Krista Mulenok peab õpetajatega võrdse kohtlemise temaatika käsitlemist oluliseks: “Õpetajatel lasub oluline roll noorte arusaamade ja käitumise kujundamises. Võrdne kohtlemine ei ole ainult paljuräägitud meeste ja naiste palgalõhe, vaid tegemist palju laiema ja keerulisema valdkonnaga.”

“Möödunud aasta jooksul teatati diskrimineerimisjuhtumitest ainuüksi meie keskusele enam kui poolesajal korral. Ebavõrdset kohtlemist esines seejuures nii töökeskkonnas kui mujal igapäevaelus ning seda said tunda noored ja vanad, naised ja mehed,” selgitas Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper. “Oluline on õppida ebavõrdset kohtlemist ära tundma, sest siis saab sellele vastu astuda.”

Võrdne kohtlemine tähendab, et kedagi ei kohelda halvemini ühegi talle omistatud tunnuse alusel. Suvekooli eesmärk on õpetajatele võrdse kohtlemise temaatika tutvustamine, et nad oskaksid oma töös ebavõrdset kohtlemist märgata ning seda ka oma õpilastele teadvustada. Maailm on üha mitmekesisem ja ka Eesti koolid on võtnud omaks kaasava hariduse põhimõtted. See tähendab, et puudega lapsed õpivad tavakoolis, klassides on erineva emakeele ja kultuuritaustaga lapsi. Seega puudutab võrdse kohtlemise teema lähedalt ka koole ja õpetajaid.

20.-22. augustini toimuvas suvekoolis on teemakohased loengud kombineeritud praktiliste töögruppidega, võimaldades osalejatele laskuda põhjalikumatesse aruteludesse. Ettekanded toimuvad sünkroontõlkega eesti keelest vene keelde. Suvekooli täpsem ajakava on leitav Eesti NATO Ühingu kodulehelt: http://www.eata.ee/2014/06/opetajate-suvekool-2014-vordne-kohtlemine.html

Suvekooli rahastavad Haridus-ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium, Friedrich Eberti Fond ning Tallinna Tehnikaülikooli, Euroopa Liidu ja Sotsiaalministeeriumi poolt rahastatud projekt „Erinevus rikastab“.

 

Lisainfo:

Krista Mulenok
Juhatuse liige
Eesti NATO Ühing
511 80 80
krista.mulenok@eata.ee

Kelly Grossthal
Võrdse kohtlemise nõustaja ja projektijuht
Eesti Inimõiguste Keskus
5450 1610
kelly.grossthal@humanrights.ee

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vordne-kohtlemine