Inimõiguste keskus saab ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu konsultatiivstaatuse

ÜRO vabaühenduste komitee soovitas sel nädalal anda Eesti Inimõiguste Keskusele ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu (ECOSOC) konsultatiivstaatuse. Otsuse peab juulis veel formaalselt kinnitama ka nõukogu ise.

“ÜRO tunnustab tehtud otsusega inimõiguste keskust riigist sõltumatu vabakondliku inimõiguste valvekoerana. Samas seab see meile ka kohustuse panustada ÜRO töösse ning jätkata oma tegevust Eesti inimõiguste aruande väljaandmisel, variraportite koostamisel ja vähemusgruppide inimõiguste kaitsel,” selgitas keskuse juht Kari Käsper.

Konsultatiivstaatus, mida hetkel pole ühelgi Eesti vabaühendusel, annab Eesti Inimõiguste Keskusele ligipääsu nii Majandus- ja Sotsiaalnõukogule kui teistele ÜRO allasutustele. ECOSOC konsulatiivstaatusega organisatsioonidega suhtlemine on ÜRO jaoks peamine vahend kodanikuühiskonna oma töösse kaasamiseks.

ECOSOC on ÜRO peamine majandus- ja sotsiaalküsimustega tegelev organ. Selle ülesandeks on edendada majandusarengut, inimõiguste kaitset ja rahvusvahelist koostööd erinevates sotsiaalvaldkondades ning koordineerida ÜRO eriagentuuride, programmide ja fondide tegevust. Nõukogu algatab või viib läbi uurimusi, annab soovitusi, valmistab ette konventsioone ning korraldab rahvusvahelisi konverentse.

 

Vaata lisaks:
ÜRO pressiteade uute konsultatiivliikmete kohta

 

Annetades toetad inimõigusi!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse! Ka väikesel summal on kaal, kui suure südamega inimesi on hulganisti.

Annetan
#inimoigused-eestis