Mitmekesisuse nõustajad käisid õppevisiidil Stockholmis

Eesti mitmekesisuse nõustajad külastasid eelmisel nädalal Rootsi organisatsioone ja ettevõtteid, kus au sees võrdse kohtlemise põhimõtted ja edendatakse mitmekesisust.

Eesti mitmekesisuse nõustajad külastasid eelmisel nädalal Rootsi organisatsioone ja ettevõtteid, kus au sees võrdse kohtlemise põhimõtted ja edendatakse mitmekesisust. Näiteks on Södertalje vallas eraldi osakond, mis tegeleb kohaliku demokraatia ja mitmekesisuse arendamisega. Muuhulgas on omavalitsus oma valla koolidele koostöös kodanikuühendustega loonud õppematerjale ja mängulisi võimalusi rääkimaks demokraatiast ja mitmekesisusest.

Kindlustusfirma Folksam peab au sees soolist tasakaalu ja jälgitakse, et ettevõtte juhtkonnas oleks nii naisi kui mehi. Lisaks pakub ettevõte teenindust 18-nes eri keeles ja Skype’i teel on võimalik saada teenindust isegi viipekeeles. Muuhulgas panustab kindlustusfirma ka mitmetesse kodanikuühiskonna projektidesse, mis aitavad säästa inimelusid (nt.rinnavähi ennetamine).

Viimasena külastatud Taxi020 on üks Rootsi suurimad ja väärikamaid taksofirmasid. Osana oma mitmekesisuse strateegiast teeb ettevõte tihedalt koostööd erinevate ministeeriumitega, et paraneks sisserändajate keeleoskus (taksojuhtidena töötavad tihti alles hiljuti Rootsi saabunud inimesed).

Samas on Rootsi silmitsi ka Eestiga sarnaste probleemidega: vananev ühiskond ja vajadus tööjõu järele, kogukondade segregeeritus, riigikeele oskuse parandamine, palgalõhe ja palju muud. Sellegipoolest nähakse Rootsis mitmekesisuses pigem tugevust ja konkurentsieelist, mitte aga probleeme ja takistusi. Eelkõige andis aga visiit kinnitust, et majandus-ühiskond-haridus on kõik omavahel tihedalt seotud ja seega võiksime Rootsilt eeskuju võtta just sektoritevahelise koostöö osas.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#mitmekesisus
Ostukorv