Marianne Meiorg osales eeskoste koolitusel

Inimõiguste keskuse võrdse kohtlemise programmi juht Marianne Meiorg osales 13. – 16. septembrini Rahvusvahelise Lesbide ja Geide Assotsiatsiooni (ILGA) korraldatud eestkoste koolitusel.
Tegemist on lesbide, geide, biseksuaalsete ja transsooliste (LGBT) inimeste õiguste seire projekti teise etapi avalöögiga. Esimese etapina on viimistlemisel LGBT inimeste õiguste olukorra analüüs Eestist. Teises etapis on plaanis analüüsi tulemuste põhjal informeerida asjakoaseid riigiasutusi ja otsustajaid LGBT inimeste õigustest ja puudustest nende kaitses.

Samuti on eesmärgiks tuletada valitsusele meelde Euroopa Nõukogu soovitustest antud teemal, mille väljatöötamises osales ja mille vastuvõtmise poolt hääletas ka Eesti.

Annetades toetad inimõigusi!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse! Ka väikesel summal on kaal, kui suure südamega inimesi on hulganisti.

Annetan
#vordne-kohtlemine