Avaliku arvamuse uuring hoiakutest seksuaalvähemuste suhtes

Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut avaldas 2012. aasta suvel Turu-uuringute AS poolt läbi viidud avaliku arvamuse uuringu Eesti inimeste suhtumisest seksuaalvähemustesse ja seotud teemadesse.

Uuring koosnes kahest osast: läbi viidi personaalintervjuud vastajate kodudes ja toimusid eesti- ning venekeelsed fookusgrupid. Kokku küsitleti 1005 inimest üle Eesti. See annab ülevaate Eesti elanikkonna hoiakutest lesbide, geide, biseksuaalsete ja transsooliste inimeste (LGBT) suhtes ning ühtlasi käsitleb see elanike sallivuse muutumist viimase kolme aasta jooksul. Vastustest selgub muuhulgas Eesti inimeste suhtumine registreeritud koosellu ning samasooliste paaride abiellu, aga ka inimeste teadlikkus ja üldised hoiakud seksuaalvähemusi puudutavates küsimustes. Esmakordselt on põhjalikumalt uuritud ka venekeelset elanikkonda.

Lühikokkuvõtte* uuringust leiab siit.Täismahus uuringuga saab tutvuda siit.

Avaliku arvamuse uuring on osa Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi võrdse kohtlemise projektist, mida kaasrahastavad Sotsiaalministeerium, Euroopa Liit ja Tallinna Tehnikaülikool. Uuringut tutvustatati “Erinevus rikastab” nädala LGBT päeva raames.*Uuringus küsitud partnerlusseadust tutvustati vastajale, kui registreeritud kooselu.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vordne-kohtlemine
Ostukorv