Kari Käsper külastas konverentsi Viinis

Inimõiguste keskuse juhataja Kari Käsper käis juuni lõpus Viinis Austria arengukoostöö organisatsiooni Horizont3000 korraldatud konverentsil, milles räägiti inimõiguste ja arengukoostöö seostest ning toodi näiteid, kuidas arengukoostöö saab inimõiguste kaitsele kaasa aidata.

Konverents osutus kasulikuks mitmest aspektist: see oli võimalus saada vahetut teavet inimõiguste probleemidest sihtriikides, samuti kohapealsete vabaühenduste tööst inimõiguste rikkumiste vastu võitlemisel. Tuleb märkida, et kuigi kontekstid erinevad paljuski (nt meedia pole mõnes riigis vaba, kohtusüsteem ebausaldusväärne jne), olid kasutatavad meetodid suhteliselt sarnased. Üheks läbivaks motiiviks oli nn inimõigustel põhinev lähenemine arengukoostööle (loe lähemalt sellest Hamm, Brigitte I. “A Human Rights Approach to Development” Human Rights Quarterly 23.4 (2001) 1005-1031). Sellel lähenemisel on mitmeid eeliseid ning tõenäoliselt on see ka tõhusaim, sest seab esikohale kohalike elanike õigused. Huvitav oli näha-kuulda ka seda, kuidas arengukoostöö Austrias korraldatud on (organisatsioonis töötab üle 100 inimese, lisaks kontorid sihtriikides).

Kari konverentsil osalemine oli võimalik tänu Arengukoostöö Ümarlauale ja projektile TRIALOG. Loe lisa ürituse kohta ka TRIALOGi uudiskirjast: http://trialog-information-service.blogspot.com/2012/07/human-rights-hand-in-hand-with.html

Annetades toetad inimõigusi!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse! Ka väikesel summal on kaal, kui suure südamega inimesi on hulganisti.

Annetan
#inimoigused-eestis