Kari Käsper FRA põhiõiguste platvormist

Kari Käsper külastas Euroopa Liidu põhiõiguste agentuuri (Fundamental Rights Agency, FRA) põhiõiguste platvormi – kogu, mis aitab FRAl oma töösse kaasata vabaühendusi erinevatest liikmesriikidest. Kohtumised on alati huvitavad nii seetõttu, et osalemine võimaldab kohtuda teiste vabaühenduste ja FRA töötajatega, kui ka teiste tegijatega, kes EL inimõiguste olukorra heaks töötavad. Seekord osalesid kohtumisel ka Euroopa Komisjoni, riiklike inimõiguste kaitse organisatsioonide ja võrdõiguslikkuse volinike, Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku ja teiste esindajad. FRP kohtumine on huvitav ka seetõttu, et lühiajalisi paralleelsessioone juhivad ka vabaühendused ise. Nende sessioonide mitmekesisus on nende tugevus, sest võimalik on valida endale sobiv paneel. Eraldi töötoad on ka FRA erinevate projektide ja programmide juhtidega, et saada sisendit otse igapäevategevusse.

Põhiteemaks oli riiklike inimõiguste kaitse asutuste, võrdõiguslikkusvolinike ja vabaühenduste koostöö. Selles osas on kahju tõdeda, et Eestis riiklikku inimõiguste kaitse asutust, mis oleks taotlenud endale sellist staatust, üldse ei eksisteeri. Kõige lähedasem sellele oleks meil ehk õiguskantsleri institutsioon, mis vajaks aga oluliset mandaadi laiendamist, et nõuetele vastata. Hoolimata sellest, et Eestist polnud kohtumisel kohal ei voliniku ega õiguskantsleri esindajat tasuks Eestis vabaühenduste ja nende institutsioonide parema koostöö peale rohkem mõelda. Soovitakse ju saavutada samu eesmärke, kuigi mängitakse erinevaid rolle. Peamine küsimus, mis selles kontekstis lahendust vajab, on, et kuidas saavutada suuremat koostööd, jäädes samas sõltumatuteks.

Samuti oli arutluse all uus ja keerulisena tunduda näiv mitmese diskrimineerimise temaatika. See puudutab olukordi, kus inimest diskrimineeritakse mitte ühel konkreetsel alusel, vaid erinevate aluste koosmõjus. Näiteks võib tuua vanemaealise naissaatejuhi vallandamise, keda ei vallandata vaid seetõttu, et ta on naine (sest nooremaid naisi ei vallandatud) ega vaid ta ea tõttu (sest vanemaealised mehed said tööd jätkata). Selline kahe diskrimineerimise aluse koosmõjus aset leidnud ebavõrdne kohtlemine ei ole hetkel Euroopa Liidu ja liikmesriikide õigusaktides piisavalt selgelt reguleeritud.

Kohtumisel valiti ka kuus liiget FRA nõuandvasse kokku. Nendeks said Jamie Bolling (tegevjuht, European Network on Independent Living), Dominika Bychawska-Siniarska (projektijuht, Helsinki Foundation for Human Rights, Poola), Roger Kiska (vanemjurist, Alliance Defence Fund), Evelyne Paradis (tegevjuht, ILGA-Europe), Catherine Lynch (koordinaator, ENAR Ireland) ja Allan Leas (peasekretär, European Council on Refugees and Exiles (ECRE)).

Täpsem info ürituse kohta selle kodulehelt. http://fra.europa.eu/fraWebsite/frp2012/

FRA kohta Facebook‘ist ja kodulehelt.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis
Ostukorv
  • Ostukorv on tühi.