Pagulaste õiguskliiniku uued praktikandid alustasid loengukursusega

Inimõiguste keskus jätkab teist aastat pagulaste õiguskliiniku tööga. Koostöös Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Pagulaste Ülemvoliniku Ametiga (UNHCR), käivitati TTÜs praktikakursus “Rahvusvahelise kaitse ja migratsiooni õiguskliinik” (HOA7018, 6 EAP), mis koosneb seminaridest ja praktikast inimõiguste keskuse pagulaste õiguskliinikus. Sel aastal laiendati osalemist ka teiste ülikoolide õigustudengitele.Seminaride käigus antakse tudengitele ülevaade tähtsaimatest õiguslikest regulatiivaktidest ning poliitikatest seoses migratsiooni ja rahvusvahelise kaitse teemaga. Samuti saab tudeng reaalse arusaama menetlusetappidest rahvusvahelises kaitsemenetluses, kliendi eripärast varjupaigamenetluses ning õigusabi kättesaadavuse vajalikkusest migratsiooniga seotud menetluses.

Praktikakursus algab kolme sissejuhatava seminariga ning rahvusvaheliste ekspertide ettekannetega. Seejärel tutvustab õiguskliiniku juhendaja õiguskliiniku meetodeid ja protseduure. Juhendaja juhendamisel külastavad tudengid väljasaatmiskeskust, varjupaigataotlejate vastuvõtukeskust, kohtuvad varjupaigataotlejatega ning nõustavad neid varjupaigamenetluse teemadel. Erinevate advokaatide juhendamisel koostavad tudengid juriidilisi dokumente varjupaigamenetluses esitamiseks, suhtlevad ametivõimudega, otsivad andmeid ja materjale käimasolevate kaasuste jaoks ning osalevad varjupaigataotlejate intervjuudel. Juriidilise õigusabi osutamine võib toimuda telefonitsi, e-mailide kaudu ja kohtumiste teel nii Tallinnas kui ka Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskuses.

Eduka praktika korral antakse ainepunktide väärtuses stipendium.

Registreerumine ÕISis on küll lõppenud, ent huvi korral kirjuta kohe projektijuht Kristi Toodole (kristi.toodo@humanrights.ee).

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#pagulased
Ostukorv