Seminar mittetulundusühingutele, kes tegelevad diskrimineerimisvastase tööga

11. – 12. novembril 2011 korraldab Tallinna Inimõiguste Infokeskus seminari Eesti mittetulundusühingutele, kes tegelevad rassist või etnilistest päritolust, vanusest, puuetest, usust või veendumustest või seksuaalsest orientatsioonist tuleneva diskrimineerimise vastu võitlemisega.

Rahvusvahelise meeskonna poolt välja töötatud programm käsitleb diskrimineerimise mõisteid, teadlikkuse tõstmist, dialoogi pidamist valitsusega, ohvrite toetamist ning kohtuvaidlusi riikliku õiguse ning valitsuse poliitikate raames.

Informatsioon ning registreerimisblankett mittetulundusühingute esindajatele on lisatud ja ka saadaval projekti koordinaatori poolt e-posti teel: julia.kovalenko.d@gmail.com; julia@lichr.ee

  • Registreerimise lõpptähtaeg on 31. oktoober 2011;
  • Seminar toimub Tallinnas eesti ja vene keeles;
  • Seminari korraldajad katavad osalejate reisi- ja majutuskulud.
Seminari finantseerib Euroopa Komisjon ning selle eesmärk on arendada kodanikuühiskonna võimekust diskrimineerimisvastases võitluses.

 

Kuna oled siin...

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Anneta, sest just praegu on kriitiline aeg, mil toetust eriti vaja. Seisa oma annetusega meiega inimõiguste eest. Selle eest, et eelarvamuste tõttu ei pärsitaks kultuurisündmusi nagu Rakvere filmifestival Festheart. Selle eest, et Eestis saaksid elamisloa Eesti inimeste samast soost elukaaslased ja et kooseluseadust saaks kasutada ka tegelikult. Selle eest, et puuetega inimesed saaksid takistusteta ühiskonda panustada.

Ühiselt panustades oleme tugevamad.

Annetan
#vordne-kohtlemine