Eestlane ei teadvusta töövägivalda, kiusamist ja ahistamist

Tööinspektsiooni kodulehel kirjutatakse, et eestlane ei oska ära tunda töövägivalda, kiusamist ja ahistamist. „Eestis on probleem, et kiusamist ei teadvustata. See, mida mujal Euroopas peetakse kiusamiseks, on meie jaoks tavapärane käitumine,” nentis Katrin Kaarma, Tööinspektsiooni peadirektor.
Vägivallas või sellega ähvardamises näeb probleemi vaid 8% Eesti käitiste juhtidest, samas kui Euroopa Liidu riikides keskmiselt 37% juhtidest. Veelgi suuremad on käärid, kui vaadata töötajate esindajate hinnangut: Eesti esindajatest näevad vägivallas probleemi vaid 5 %, mis on üle kümne korra vähem kui Euroopa Liidu keskmine 53% (allikas: Uute ja tekkivate riskide alane Euroopa ettevõtete uuring ESENER, 2010).
Sarnane olukord on ka kiusamise ja ahistamisega: Eestis näeb selles probleemi 7 % käitiste juhtidest, Euroopa Liidus 37% juhtidest. Töötajate esindajate puhul on erinevus taas veelgi suurem: Eestis näeb selles probleemi 8% ja Euroopa Liidus 61%.
Tööinspektsiooni juristidelt küsiti nõu seoses ähvarduste, solvangute või ahistamisega töökohal 2009. aastal 60 korral, mis on 4,1 % registreeritud pöördumistest. 2010.aastal aga 94 korral, mis on 7,7 % registreeritud pöördumistest. Lisaks küsiti neil teemadel nõu ka Tööinspektsiooni juristi infotelefonilt.
Tööandja peab tagama töötajale ohutud töötingimused, mis ei kahjustaks ei tema vaimset ega füüsilist tervist. Mida teha, kui see nii ei ole? „Füüsilise vägivalla puhul tuleb kutsuda politsei. Vaimse vägivalla, kiusamise ja ahistamise puhul peaks kannatanu pöörduma kas tööandja või töötajate volitatud isiku poole. Kui muu ei aita, siis on võimalik kaevata süüdlane töövaidluskomisjoni või kohtusse,” kinnitas Katrin Kaarma. Tõendusmaterjalina tulevad arvesse näiteks kolleegide tunnistused, solvav kirjavahetus jms.
Näitena võib tuua ühe ahistamisjuhtumi, mille kohta töövaidluskomisjon langetas otsuse 03.03.2011: Avaldaja selgituse kohaselt tööandja pilkab ja mõnitab naistöötajaid, ei väärtusta nende pereelu ja laste kasvatamist. Tööandja tujutseb, nähvab ja karjub, valab oma pahameele välja eeskätt naistöötajate peale. Avaldaja kinnitusel on olnud juhuseid, kus tööandja on naistöötajale läinud kätega kallale ning teda vihaga raputanud. Samas kui tööandja on heas tujus, on ta nii avaldajat kui ka teisi naistöötajaid näpistanud ja kallistanud. Avaldaja väitel on see ebameeldiv ning ta on oma arvamust ka tööandjale väljendanud.
Töövaidluskomisjon leidis, et tööandja on töötajat sooliselt ahistanud, kohustas teda ahistamist lõpetama ja mõistis avaldaja kasuks välja 2000 eurot hüvitist.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vordne-kohtlemine
Ostukorv