Konverents “Erinevus rikastab” sel reedel ja laupäeval

Tallinna Tehnikaülikooli inimõiguste keskuse eestvedamisel toimub 8.-9.oktoobril rahvusvaheline võrdse kohtlemise konverents „Erinevus rikastab“. Kahe konverentsipäeva jooksul saab kuulata mitmeid kõnesid, paneeldiskussioone ning väitlust.

Tänaseks on Võrdse kohtlemise seadus jõus olnud juba üle aasta ja Soolise võrdõiguslikkuse seadus kuus aastat. Kas need seadused on toonud kaasa muudatusi igapäevaelus või on nad jäänud vaid Euroopa Liidu survel vastu võetud, kuid reaalses elus olulise mõjuta reegliteks? Milline roll on võrdse kohtlemise põhimõttel Eesti õigusruumis? Neile küsimustele otsitakse vastuseid neljas paneeldiskussioonis.

Reedel, 8.oktoobril toimuvad paneeldiskussioonid teemadel „Satiir. Sõnavabadus. Sõda.“, kus otsitakse piiri sõnavabaduse ja vaenu õhutamise vahel, ning „Erakonda kuulumine või mittekuulumine ebavõrdse kohtlemise alusena“, kus arutluse alla tuleb ametnikkonna erakonnastumine, st ametnike sunduslik erakonda astumine ja sellest tulenevalt otsuste tegemine parteilistest huvidest lähtuvalt. Esimese konverentsipäeva lõpetab väitlus teemal „Kas poliitiline korrektsus lämmatab ja võrdse kohtlemisega on liiale mindud?“.

Laupäeval, 9.oktoobril toimuvad paneeldiskussioonid teemadel „Seksuaalne orientatsioon ja usk“, kus arutletakse, millised on olnud teoloogilised debatid usuühenduste õiguste üle diskrimineerida inimesi homoseksuaalsuse tõttu, seda Soome ja Islandi näidetel, ning „Riik ja rahvus“, milles keskendutakse riigi ja rahvuse omavahelistele suhetele ning kodanike riigi ja rahvusriigi võimalikule vastandumisele.

Konverents toimub TTÜ inimõiguste keskuse võrdse kohtlemise kampaania „Erinevus rikastab“ raames. Kampaania eesmärgiks on suurendada Eesti ühiskonna teadlikkust võrdsest kohtlemisest ning võidelda sallimatuse vastu. Kampaania keskendub 2010.aastal peamiselt rassismi ja homofoobia vastu võitlemisele.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vordne-kohtlemine
Ostukorv