Uljana Ponomarjova

Uljana kirjeldab end kui avatud ja hea südamega inimest, kellele meeldib põrandaalune elektrooniline muusika, reisimine ja poliitika. Tal on õigusteaduse bakalaureusekraad Tallinna Tehnikaülikoolist ning viimased kaks aastat töötas ta Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsuses linnaosa vanema nõunikuna.

Haridus:

õigusteaduse bakalaureus, Tallinna Tehnikaülikool

Organisatsiooniline töö:

linnaosavanema nõunik, Põhja-Tallinna Linnavalitsus

Uuringud ja artiklid:

Artikkel Uljana bakalaureusetöö „Samasoolistes paaride juures elavate laste õiguslik seisund ning ebavõrdne kohtlemine” (Tallinna Tehnikaülikool, 2013) põhjal: https://www.muurileht.ee/lapsed-kelle-jaoks-eesti-uhiskond-ei-ole-valmis/ul