Egert Rünne

Egert alustas Keskuses tööd 2010. aastal, keskendudes eelkõige pagulasvaldkonnale ning kampaaniale “erinevus rikastab”.

2012. aastast on Egert Keskuse tegevjuht vastutades finants- ja personaliküsimuste eest. Samuti vastutab Egert aruande “Inimõigused Eestis” väljaandmise, infoplatvormi “Inimõiguste giid” loomise ning märgise “austame erinevusi” väljatöötamise eest.

Egert on osalenud erinevatel siseriiklikel ja rahvusvahelistel täiendkoolitustel : Vabaühenduste juhtide arenguprogrammis, Rahvusvahelise võrgustumise programmis: “Ameerika sotsiaalsed, majanduslikud ja poliitilised väljakutsed” ning koolitusel rassimist ning kolonialismist.