Egert Rünne

Egert on Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja. Egert hoiab Keskuse tiimi rajal ja rahaasjad korras. Samuti tegeleb ta Keskuse strateegilise arendamisega ning esindab Keskust. Ta loob ja hoiab koostöösuhteid partneritega.

Egert vastutab infoplatvormi “Inimõiguste giid” loomise ning märgise “austame erinevusi”, avaliku arvamuse uuringu LGBT teemadel ja podcasti eest. Ta on Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uurimisvõrgustiku FRANET Eesti poolsete uuringute projektijuht. Hetkel osaleb Egert ka erinevates uuringutes, mis on seotud Roma kogukonna ning nende heaoluga Eestis ja Euroopas. Egert on osalenud erinevatel siseriiklikel ja rahvusvahelistel valdkondlikel täiendkoolitustel.

Projektid