Kelly Grossthal

Õigusharidusega Kelly veab keskuses strateegilise hagelemise valdkonda ning on lisaks toimetamas järgmiste projektide juures:

Varasemalt koordineeris Kelly keskuses kuus aastat Eesti mitmekesisuse kokkuleppe ja selle võrgustiku tegevusi.

Projektid