Võrdse kohtlemise programmis oleme aidanud kaasa kooseluseaduse vastuvõtmisele, tehes omapoolseid ettepanekuid seaduseelnõusse. Samuti koostasime kooseluseaduse sisulist poolt tutvustavad faktilehed, mis aitasid ühiskonnas ümber lükata nii mitmeidki müüte.

Oleme kujunenud võrdse kohtlemise valdkonna kompetentsikeskuseks Eestis, kelle poole pöörduvad meedia, ametkonnad ja teised huvilised, et saada eksperthinnanguid ja teadmisi teema kohta. Viis aastat oleme läbi viinud kampaaniat “Erinevus rikastab”, mis suurendab avalikkuse teadlikkust võrdsest kohtlemisest.

Asutasime võrdse kohtlemise võrgustiku, et koos teiste organisatsioonidega strateegiliselt ja mõjusalt võrdset kohtlemist edendada. Vähemuste hääl on kuuldavam, kui nad tegutsevad ühiselt.

Annetustest tuleva rahaga saame kiiremini reageerida ühiskondlikele debattidele ning seista seeläbi mõjusamalt võrdse kohtlemise ja sallivuse kui oluliste väärtuste eest. Annetused aitavad meil ka otseselt kaitsta diskrimineerimise ohvreid ja esindada neid kohtus ning seeläbi muuta olemasolevaid diskrimineerivaid tavasid ja seadusi.

Diskrimineerimise ohvriks võib sattuda igaüks. Isegi kui Sa ei kuulu mõne vähemusgrupi hulka (kuigi suure tõenäosusega siiski kuulud), võidakse Sind diskrimineerida ka seetõttu, et vähemuse hulka kuulub Sinu sõber või pereliige või et Sind arvatakse vähemuse hulka kuuluvat. Seega on loomulik, et toetad sellist Eestit, kus on kõigile tagatud võrdsed võimalused ja kus saad ise olla oma saatuse sepp.

Ostukorv
  • Ostukorv on tühi.