Kari on üks Eesti Inimõiguste Keskuse asutajatest ning juhib selle tegevust.

Lühibiograafia Keskuse juhataja Kari Käsper õpetab Tallinna Tehnikaülikoolis Euroopa Liidu õigust ning õpib TTÜ avaliku halduse doktorantuuris. Kari juhtis TTÜs 2010-2015 ka võrdse kohtlemise edendamise projekte, mille osaks oli kampaania “erinevus rikastab”. Kari on olnud aastatel 2001-2008 seotud noorteühendusega Tegusad Eesti Noored, olles üks selle rajajaid ning hiljem seda juhtinud. Samuti osales ta 1999 – 2008 Euroopa Noorteparlamendi tegevuses.

Haridus magistrikraad õigusteaduses (Tallinna Tehnikaülikool), bakalaureusekraad õigusteaduses (Audentese ülikool/Concordia ülikool), täienduskoolitused vabaühenduste valdkonnas.

Publikatsioonid Vt Eesti Teadusinfosüsteemist

Organisatsiooniline töö 

  • Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu liige,
  • Riigikantselei kaasamisalaste tegevuste valikut nõustava komisjoni liige,
  • Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni asendusliige (õiguskantsleri poolt nimetatud),
  • Global e-Sustainability Initiative Human Rights Stakeholder Advisor Groupi liige,
  • Eesti Juristide Liidu volikogu liige ja Euroopa õiguse ühenduse (FIDE Eesti) juhatuse liige.

Vastutusvaldkonnad keskuse areng ja juhtimine, suhted partnerite ja rahastajatega, annetuste kogumine

Teemad võrdne kohtlemine, andmekaitse, juurdepääs õigusemõistmisele, valimisõigus, isikute vaba liikumine ELis, migratsioon, asüül, inimõigused ja tehnoloogia, inimõiguste teooriad.

Valik artikleid

Kontakt