Egert on Eesti Inimõiguste Keskuse tegevjuht. 

Lühibiograafia Egert alustas Keskuses tööd 2010. aastal, keskendudes eelkõige pagulasvaldkonnale ning kampaaniale “erinevus rikastab”.

2012. aastast on Egert Keskuse tegevjuht vastutades finants ja personaliküsimuste eest. Samuti vastutab Egert aruande “Inimõigused Eestis” väljaandmise, infoplatvormi “Inimõiguste giid” loomise ning märgise “austame erinevusi” väljatöötamise eest.

Haridus Bakalaureusekraad rahvusvaheliste suhete alal ning magistrikraad riigiteadustes Tallinna Ülikoolist.

Täiendkoolitused meeskonnatöö, annetuste kogumine, riigihanked, vabaühenduste juhtumissuutlikkuse tõstmine, vabatahtlike kaasamine, arengukoostöö ning rahvusvaheline võrgustumine.

Vastutusvaldkonnad keskuse finantsküsimused, aastaaruanne, pagulased, arenguabi, annetused, vaenukõne ja uuringud.

Käimasolevad projektid

Lõppenud projektid

Uudised ja artiklid

Kontakt:

  • egert.rynne@humanrights.ee