Erinevus rikastab

TTÜ õiguse instituut koostöös Eesti Inimõiguste Keskusega viisid viis aastat läbi projekti, mille eesmärk oĺi suurendada Eesti ühiskonna teadlikkust võrdsest kohtlemisest ning võidelda sallimatuse vastu.

Nüüdseks on erinevus rikastab Eesti Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise edendamise märk, samuti sündis projektist Eesti mitmekesisuse kokkulepe.

Sellelt lehelt leiad projekti peamised tulemused ja materjalid.

Üritused

    Hetkel ei ole tulemas teemaga seotud üritusi

Kõik üritused

2012 aastal, 2,5 aastat peale projekti algust viisime läbi avalikkuse arvamuse uuringu, mis näitab, et kampaaniast “erinevus rikastab“ oli midagi kuulnud 18%±2,4% Eesti 15-74-aastasest elanikkonnast, mis on 95% tõenäosusega 165-214 tuhat elanikku

  • 2014.- 2015. aastal laienes võrdse kohtlemise edendamine ettevõtetest ka avaliku sektori organisatsioonidele. Samuti viisime läbi ja toetame eraldi LGBT ja puuetega inimeste teemalisi tegevusi.
  • 2013. aastal keskendus projekt peamiselt võrdse kohtlemise edendamisele ettevõtetes. Lisaks on erilise tähelepanu all teadlikkuse tõstmine võrdsest kohtlemisest ja mittediskrimineerimisest;
  • 2012. aastal keskendus projekt peamiselt võrdse kohtlemise edendamisele ettevõtetes. Lisaks on erilise tähelepanu all võitlus homofoobia ja eakate diskrimineerimise vastu;
  • 2011. aastal keskendus projekt homofoobia vastu võitlemisele ning puuetega inimeste sotsiaalse staatuse edendamisele;
  • 2010. aastal oli fookuses võitlus rassismi ja homofoobiaga.

Projekti finantseerisid Euroopa Liit, Sotsiaalministeerium ja Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut.

 

Seda projekti toetatati Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programmi PROGRESS (2007-2013) raames. 

Programmi rakendab Euroopa Komisjon. Programm loodi selleks, et toetada rahaliselt Euroopa Liidu eesmärkide rakendamist tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse valdkonnas ning aidata seeläbi kaasa Euroopa 2020 strateegia eesmärkide saavutamisele nendes valdkondades.

Seitsmeaastane programm on suunatud kõikidele huvirühmadele, kes aitavad välja töötada asjakohaseid ja tõhusaid õigusakte ning kujundada tööhõive- ja sotsiaalpoliitikat Euroopa Liidu 27 liikmesriigis, EFTA-EEA riikides ning EL kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides.

Täiendav teave: http://ec.europa.eu/progress