Mitmekesisuse päeva eesmärk ja kootööpartneri roll

17. aprillil 2019 toimub Eesti Inimõiguste Keskuse ja mitmekesisuse kokkuleppe võrgustikuga liitunud ettevõtete ja organisatsioonide koostöös üle-Eestiline mitmekesisuse päev. Eelmistel aastatel on osalejaid olnud üle 100 ning temaatilisi üritusi toimunud igas maakonnas.
Mitmekesisuse päevaga pöörame tähelepanu mitmekesisuse väärtustele ja iga inimese tähtsusele ning erakordsusele organisatsioonis ja ühiskonnas laiemalt.

Korralduslik informatsioon

Loodame, et leiate siit inspiratsiooni julgeteks ja loovateks edasiarendusteks, mis just teie organisatsiooniga kõige paremini sobivad ja töötajaid enim kõnetavad. Soovitame ideede ja tegevuste loomise protsessi kaasata algusest peale võimalikult palju ka töötajaid endid, nii on päevast osavõtjate hulk kindlasti suurem.

Tegevuste planeerimisel võiksite fookuse sättida mitmekesisuse päevale, 17. aprillile. Samas ei pea tegevused koonduma ainult sellele päevale – mitmekesisuse teemadele võib tähelepanu pöörata ka nädala või terve kuu jooksul.

Mitmekesisuse päeva põhisõnumid:

 • Mitmekesisus loob uusi võimalusi ja rohkem väärtust meie kõigi jaoks
 • Märkame ja väärtustame iga inimese tähtsust ja erakordsust
 • Mitmekesisus on meie igapäevaelu loomulik osa – nii täna kui tulevikus
 • Mitmekesisuse on võimalus – tugev organisatsioon oskab seda arengus hinnata

Mitmekesisuse päeva sõnumid töötajale:

 • Mitmekesine kollektiiv on tugevam ja loovam
 • Mitmekesisus loob rohkem väärtust ja uusi võimalusi nii iga inimese kui kogu organisatsiooni arenguks.
 • Iga inimene on oluline
 • Me kõik tahame tunda end tööl turvaliselt ja hoitult. Sinul meeskonna liikmena on roll hooliva töökeskkonna loomisel
 • Sina saad olla mitmekesisuse sõnumi ja väärtuste kandja!

Näiteid võimalikest organisatsioonisisestest tegevustest:

 • Sõnavõtud, arutelud ja teemahommikud mitmekesisuse teemal. Võimalus selgitada, miks ettevõte on liitunud mitmekesisuse kokkuleppega. Kui vajate abi majaväliste esinejate leidmisel, võtke julgelt ühendust: liina.rajaveer@humanrights.ee
 • Fotokonkurss töötajatele mitmekesisuse teemal. Näiteks maailma kultuuride mitmekesisust kajastavad reisifotod. Parimatest fotodest näitus kontori ruumides, sotsiaalmeedias või näiteks fotokollaaž tervitusega partneritele.
 • Infostendid või nõustamisboksid suuremates ettevõtetes, kust töötajad saavad mitmekesisuse päeval temaatilist infot.
 • Viktoriinid, mängud jm lõbusad ettevõtmised

 


Näiteid võimalikest organisatsioonisisestest tegevustest:

 • Heade mõtete või soovide “sein”. Näiteks Mitmekesisuse päeva positiivsete hetkede jäädvustamine. Sein võib olla ka elektrooniline või füüsiline tahvel kontori seinal.
 • Erinevate (rahvus)toitude päev – näiteks mitmekesisuse päeval organisatsiooni kohvikus erilisem ja mitmekesisem toiduvalik.
 • Mitmekesisuse-teemalise infohommiku korraldamine koostööpartneritele (sh neile, kes ei ole mitmekesisuse kokkuleppega liitunud). Näiteks võimalus minna külla mõnele erivajadustega inimesi tööturule aitavale organisatsioonile.

Näiteid sisekommunikatsiooni kasutamisest:

 • Mitmekesisuse päeval uudis siseinfokanalis ja/või e-kiri kõikidele ettevõtte töötajatele, et selgitada päeva tähtsust ja seda, et ettevõte on liitunud Mitmekesisuse kokkuleppega.
 • Mitmekesisuse päeva eelinfo uudis- või infokirjas (päeva eesmrgid, ettevõttesisesed ja –välised tegevused selle ajal.
 • Plakatid või muu infomaterjal organisatsiooni ruumides.
 • Rahvustoitude idee kasutamisel kohvikus: mitmekesisuse päeva ja erimenüü tutvustus.

Soovitused ja näited tegevusteks väljapoole:

 • Klienditeenindajad soovivad klientidele head mitmekesisuse päeva ja jagavad temaatilist infot.
 • Mitmekesisuse päeva/kokkuleppe teemaline ühine e-kirja jalus kõikidele töötajatele.
 • Mitmekesisuse päeva teemalise sümboolika jagamine klientidele. Näiteks mitmekesisuse päeva sõnumiga ettevõtte helkur toodetega kaasa.
 • Mitmekesisuse päeva teemaline kommunikatsioon omakanalites. Võimalus ka ettevõtte pindadel temaatiliste sõnumite jagamine – näiteks poe reklaampindadel.
 • Erinevate kultuuride rahvusmuusika mängimine organisatsiooni avalike ruumides koos selgitusega, mis on mitmekesisuse päev ja miks organisatsioon on liitunud mitmekesisuse kokkuleppega
 • Mitmekesisuse päeva puhul tasuta teenuste ja koolituste pakkumine või töötubade korraldamine. Näiteks tasuta õigusabi diskrimineerimisega kokkupuutunutele.

Mitmekesisuse päeva eestvedajad: Eesti Inimõiguste Keskus ja mitmekesisuse kokkuleppega liitunud ettevõtted ja organisatsioonid. Mitmekesisuse kokkuleppega liitunud organisatsioonid kannavad olulist rolli võrdse kohtlemise edendamisel ühiskonnas.