Inimõiguste giid on inimõigushariduslik projekt Balti riikides. See alustas Lätis 2016. aasta märtsis, järgnesid Eesti ning Leedu versioonid. Projekti lõi Läti valitsusväline organisatsioon Baltic Human Rights Society, mille projektipartnerid on Eesti Inimõiguste Keskus ja Human Rights Monitoring Institute Leedus. Teised partnerid ja kaastöötajad on Latvian Human Rights Centre, Zelda Resource Centre for People with Mental Disability ja Marta Resource Centre for Women ning ka teised üksikisikutest eksperdid.

Igaühel on õigus teada oma õigusi. Inimõiguste giid on teavitav ja hariv veebiressurss ja eneseabi vahend. See pakub abi inimõiguste mõistmisel erinevates olukordades.

Giidi üldeesmärk on Eesti elanike teadlikkuse tõus ja sallivuse suurendamine. Läbi platvormi saab iga inimene ise oma olukorda hinnata, tuvastada inimõiguste rikkumine või lihtsalt teada saada oma õiguste kohta. Juhis ei ole abiks ainult üksikjuhtumite korral, vaid on ka oluliseks üleüldise inimõiguste olukorra mõjutajaks ja parandajaks. Juhis keskendub kõige probleemsematele valdkondadele: kohtusüsteemi toimimine, mittekodanikud, halb valitsemistava, tingimused kinnistes asutustes, LGBT, üldine ja peresisene vägivald.

Inimõiguste giidi projekti on lahkelt toetanud Madalmaade välisministeerium, Madalmaade saatkond Lätis ja Nordplus Adult – hariduskoostöö programm Põhja- ja Baltimaades. Seda on rakendatud UNESCO Läti rahvusliku komisjoni eestkostel.

Betaversiooni e-giidi veebilehest leiab siit, küsimused ja kommentaarid on oodatud aadressile info@humanrights.ee

 

Ostukorv
  • Ostukorv on tühi.