Кари Кяспер

Keskuse juhataja Kari Käsper õpetab Tallinna Tehnikaülikoolis Euroopa Liidu õigust ning õpib TTÜ avaliku halduse doktorantuuris. Kari juhtis TTÜs 2010-2015 ka võrdse kohtlemise edendamise projekte, mille osaks oli kampaania “erinevus rikastab”.

Kari on olnud aastatel 2001-2008 seotud noorteühendusega Tegusad Eesti Noored, olles üks selle rajajaid ning hiljem seda juhtinud. Samuti osales ta 1999 – 2008 Euroopa Noorteparlamendi tegevuses.

Organisational work:
  • Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu liige,
  • Riigikantselei kaasamisalaste tegevuste valikut nõustava komisjoni liige,
  • Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni asendusliige (õiguskantsleri poolt nimetatud),
  • Global e-Sustainability Initiative Human Rights Stakeholder Advisor Groupi liige,
  • Eesti Juristide Liidu volikogu liige ja Euroopa õiguse ühenduse (FIDE Eesti) juhatuse liige.