Inimõiguste ümarlaud

Inimõiguste ümarlaud koondab Eesti inimõiguste valdkonnas tegutsevaid vabaühendusi. Ümarlaua eesmärk on inimõiguste valdkonna arengule kaasa aidata, soodustada vastastikust infovahetust, leida võimalusi koostööks ning ühiseks huvikaitsetegevuseks.

Ümarlauaga liitunud saavad infot vahetada listi abil. Lingilt saad sellega ka liituda.

Ümarlaual vähemalt korra osalenud organisatsioonid:

 

Järgmine kohtumine toimub 2016. aasta aprillis või juunis SA Fenno Ugria juures.

Toimunud kohtumised:

 • 14. jaanuar 2016, võõrustaja Välisministeerium (protokoll)
 • 22. oktoober 2015, võõrustaja Avatud Eesti Fond (protokoll)
 • 12. mai 2015, Avatud Vabariigi kontoris (protokoll)
 • 18. veebruar 2015, võõrustaja MTÜ Eesti Omastehooldus (protokoll)
 • 17. detsember 2014, võõrustaja Eesti Puuetega Inimeste Koda
 • 17. september 2014, võõrustaja Eesti Nato Ühing (protokoll)
 • 8. mai 2014, võõrustaja Lastekaitse Liit (protokoll)
 • 21. jaanuar 2014, võõrustaja Eesti Patsientide Esindusühing (protokoll)
 • 12. november 2013, võõrustaja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
 • 22. aprill 2013, võõrustaja Mondo, korraldaja Eesti Pagulasabi (protokoll)
 • 4. detsember 2012, võõrustaja Eesti Inimõiguste Keskus (kokkuvõte)
 • 31. august 2012, võõrustaja Inimõiguste Instituut (protokoll)
 • 18. mai 2012, võõrustaja Eesti Gei Noored (protokoll)
 • 16. veebruar 2012, võõrustaja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (memo)