Edukas aasta 2018 numbrites

Aasta 2018 oli Eesti Inimõiguste Keskusele senini edukaim aasta: kunagi varem pole me tegelenud niivõrd mitmete teemadega, kogunud nii suurel hulgal toetajate annetusi või kaasanud nii palju inimesi mitmekesisuse päeva tähistamisega. Lõime numbrid kokku, et aastat illustreerida.

Viisime läbi 6 uuringut vähemuste õiguste, diskrimineerimise ja kuriteoohvrite õiguste teemadel.    

Inimõiguste giidi lisandus 2 uut peatükki vanglate ja õiglase kohtumenetluse teemadel.

Nõustasime 96 varjupaigataotlejat ja rahvusvahelise kaitse saajat juriidiliste küsimuste alal, neist 15 strateegilist kaasust jõudsid meie abiga kohtusse.

Võrdse kohtlemise valdkonnas tegelesime tänu annetajatele 7 strateegilise kaasusega, millest enamik jõudis eduka lahenduseni.

Annetused aitasid meil tegutseda mitmete teemade ja kaasustega, millega muidu tegeleda poleks olnud võimalik. Kokku kogusime 10 564 eurot ja meile annetati 670 erineval korral. Püsiannetajaid, kelle toetus on meile kõige olulisem, oli kokku 52.

Korraldasime 17 seminari ja väiksemat üritust ja 1 konverentsi, kus osales kokku 328 inimest.

Viisime oma meeskonnale ja saadikutele aasta jooksul läbi 9 koolitust.

Esimest korda sai 17 ettevõtet märtsis mitmekesise töökoha märgise “Austame erinevusi”, mida keskus annab välja koostöös Sotsiaalministeeriumiga.

Mitmekesisuse päeva tähistas 30 erinevat organisatsiooni 100 erinevas kohas üle Eesti ja esimest korda osalesid mitmekesisuse päeval toidukohad – mitmekesisemat menüüd sai proovida tervelt 55 eri kohas!

Meie töötajad käisid kokku 25 välislähetusel, et kohtuda partnerorganisatsioonidega Euroopas, koguda ja jagada uusi teadmisi.

Aasta jooksul oli meil käimas 12 erinevat projekti ning aasta peale keskmiselt nägi kogu selle tööga vaeva 4.6 täistöökoha jagu inimesi.