Eesti Inimõiguste Keskus ootab nõukogu liikme kandidaate

Eesti Inimõiguste Keskuse (EIK) nõukogu esimees Dr Katrin Nyman-Metcalf kutsub üles esitama uusi Keskuse nõukogu liikme kandidaate.

Nõukogu liikmel avaneb ainulaadne võimalus panustada inimõiguste edendamisse ja aidata suunata üht Eesti mõjusaimatest vabaühendustest. Viie- kuni seitsmeliikmeline nõukogu kavandab põhikirja kohaselt Keskuse tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet Keskuse tegevuse üle. Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas, nende väliselt on nõukogu liikmed oodatud panustama vastavalt oma ajalistele võimalustele.

Võimalike kandidaatide seast teeb valiku nõukogu, võttes arvesse vajadust esindada Eesti ühiskonna mitmekesisust, kandidaadi motivatsiooni ja senist panust inimõiguste edendamisse.

Esitada saab märtsikuu jooksul iseennast või teist inimest, aadressil info@humanrights.ee või 644 5148.

Nõukogu liikmete tööd ei tasustata.

Kuna oled siin...

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Anneta, sest just praegu on kriitiline aeg, mil toetust eriti vaja. Seisa oma annetusega meiega inimõiguste eest. Selle eest, et eelarvamuste tõttu ei pärsitaks kultuurisündmusi nagu Rakvere filmifestival Festheart. Selle eest, et Eestis saaksid elamisloa Eesti inimeste samast soost elukaaslased ja et kooseluseadust saaks kasutada ka tegelikult. Selle eest, et puuetega inimesed saaksid takistusteta ühiskonda panustada.

Ühiselt panustades oleme tugevamad.

Annetan