Konverents “Euroopa ühise varjupaigapoliitika väljakutsed”

Aeg: 20. märts 2014
Koht: Nordic Hotel Forum, Viru väljak 3, Tallinn
Keel: eesti ja inglise (sünkroontõlge)
Osavõtt: tasuta, kuid vajalik on eelregistreerumine (hiljemalt 14. märtsil)

Euroopa Liit on viimastel aastatel jõudsalt edasi liikunud Euroopa ühise varjupaigapoliitika põhialuste väljatöötamisega, et tagada varjupaigataotlejatele kogu Euroopas ühtlaselt kvaliteetsed vastuvõtutingimused. Nüüd tuleb loodud seadusandlust rakendama hakata ning küsida, kuhu liigub Euroopa varjupaigasüsteem edasi.

20. märtsil 2014 leiab Tallinnas, Nordic Hotel Forumis aset Eesti Inimõiguste Keskuse ja Eesti Pagulasabi korraldatav kõrgetasemeline konverents “Euroopa ühise varjupaigapoliitika väljakutsed”, mis kutsub üles arutama varjupaigapoliitika tuleviku üle Eestis ja Euroopa Liidus laiemalt.

Konverentsil saavad teiste seas sõna Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Cecilia Malmström, Eesti Vabariigi välisminister Urmas Paet, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti Euroopa büroo direktor Vincent Cochetel ning Euroopa Pagulaste ja Väljarännanute Nõukogu (ECRE) peasekretär Michael Diedring.

 

Konverentsi kava

9:30-10:00 Registreerumine ja hommikukohv

10:00-10:05 Tervitussõnad, Kristina Kallas, Eesti Pagulasabi

10:05-10:10 Tervitussõnad, Kari Käsper, Eesti Inimõiguste Keskus

10:10-12:00 Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tulevik
Mis ootab Euroopa ühist varjupaigasüsteemi ees lähiaastatel? Mis on suurimad väljakutsed? Kuidas tagada ühtlaselt kvaliteetne süsteem kogu Euroopas?
Osalejad:
Cecilia Malmström, Euroopa Komisjoni siseasjade volinik
Michael Diedring, Euroopa Pagulaste ja Väljarännanute Nõukogu (ECRE) peasekretär
Vincent Cochetel, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) Euroopa büroo direktor
Urmas Paet, Eesti Vabariigi välisminister
Moderaator: Kari Käsper, Eesti Inimõiguste Keskus

12:00-12:15 Kohvipaus

12:15-13:45 Varjupaigataotlejate töötamise õigus
Millal ja kuidas tagada varjupaigataotlejatele ligipääs tööturule? Mis on teiste riikide kogemused selles küsimuses?
Osalejad:
Triin Raag, Sotsiaalministeerium
George Joseph, Rootsi Caritas
Eero Janson, Eesti Pagulasabi
Moderaator: Ingi Mihkelsoo, Eesti Pagulasabi

13:45-14:45 Lõuna

14:45-16:15 Varjupaigataotlejate kinnipidamine ja selle alternatiivid
Mis tingimustel on õigustatud varjupaigataotlejate kinnipidamine? Mis on toimivad alternatiivid kinnipidamisele ja kuidas neid rakendada?
Osalejad:
Villem Lapimaa, Tallinna Halduskohtu esimees
Liis Valk, Politsei- ja Piirivalveameti välismaalaste talituse juhataja
Ben Lewis, International Detention Coalition
André Møkkelgjerd, Norwegian Organization for Asylum Seekers
Moderaator: Anni Säär, Eesti Inimõiguste Keskus

16:15-17:25 Eesti varjupaigapoliitika tulevik
Mis ootab Eesti varjupaigasüsteemi ees? Mis seisukohtadel on parlamendierakonnad varjupaigaküsimustes?
Osalejad:
Rait Maruste, Reformierakond
Jevgeni Ossinovski, Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Marko Pomerants, Isamaa ja Res Publica Liit
Olga Sõtnik, Keskerakond
Moderaator: Urve Eslas

17:25-17:30 Lõppsõnad, Kristina Kallas, Eesti Pagulasabi

 

Lisainfo:

Johannes Merilai
johannes.merilai@humanrights.ee
+372 644 5148

Konverents toimub Eesti Pagulasabi ja Eesti Inimõiguste Keskuse ühisprojekti “Huvikaitse võimendamine varjupaiga- ja pagulaspoliitikas” raames, mida rahastab Avatud Eesti Fondi vahendusel Vabaühenduste Fond.